Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny organisation gör FAR tydligare och starkare

Karin Apelman, som i somras utsågs till ny generalsekreterare, kraftsamlar organisationen på FAR. Efter en omorganisation inom FAR är Karin Apelman förutom generalsekreterare i föreningen också vd i FAR AB.

FAR är med över 5 000 medlemmar branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. FAR:s mission är att hjälpa branschen göra nytta för näringsliv och samhälle.

- Med den nya organisationen kommer vi att arbeta ännu tydligare med att utveckla god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt driva opinionsbildning i för branschen viktiga frågor, säger Karin Apelman, generalsekreterare och vd.

I FAR:s ledningsgrupp ingår Karin Apelman, generalsekreterare och vd, Annelie Dahlqvist, vice vd med ansvar för verksamhetsområde Medlem, Robert Wennberg, chef för verksamhetsområde Kompetens, Helena Tjärnström, stabschef, Annica Gerentz, t f chef för verksamhetsområde PR, Opinionsbildning och Marknad samt chefsjurist Helene Agélii som vid årsskiftet blir generalsekreterare i den nordiska revisorsorganisationen, NRF. Helene Agélii efterträds av Maria Lantz, som tillträder som chefsjurist den 11 mars 2019.

För frågor, kontakta:

Karin Apelman, generalsekreterare och vd FAR 

tel 076 770 8709

Annica Gerentz, t f chef PR, Opinionsbildning och Marknad FAR

tel 076 789 54 01

Ämnen

Kategorier


FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister. FAR bidrar till branschens utveckling genom rekommendationer, utbildning och remissverksamhet. FAR arrangerar utbildningar, ger ut böcker, regelverk och digitala tjänsten FAR online, samt två tidningar - Balans och Resultat.

FAR:s uppdrag är att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. Detta sker främst genom:
Utveckling av god yrkessed
Kompetensutveckling
Opinionsbildning

Våra medlemmar, cirka 5 100, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skatterådgivare, auktoriserade lönekonsulter och andra specialister, exempelvis inom hållbarhetsredovisning.

Presskontakt

Press

Press

Presskontakt Presskontakt Sverige 08-400 153 34
Pernilla Halling

Pernilla Halling

Presskontakt Kommunikationschef Ansvarig PR & Opinion 08-50611241

FAR - nytta för näringsliv och samhälle

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.

FAR
Fleminggatan 7
Box 6417 – 113 82 Stockholm
Sverige