Gå direkt till innehåll
FAR har lämnat synpunkter på betänkandet Bolags rörlighet över gränserna
FAR har lämnat synpunkter på betänkandet Bolags rörlighet över gränserna

Pressmeddelande -

Remissvar: Bolags rörlighet över gränserna - utökade krav på revisorernas granskning

FAR har lämnat synpunkter på betänkandet Bolags rörlighet över gränserna (SOU2021:18) (Ju2021/00658). 

Förslagen syftar till att genomföra direktiv (EU) 2019/2121 om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar. Förslagen innebär bland annat att kraven på granskningen från revisorer utökas.

FAR tillstyrker förslagen men har synpunkter när det gäller frågan om revisorns granskning.

FAR anser att det är oklart vilket bestyrkande revisorn ska lämna. Enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) ska revisorsgranskningen av en fusionsplan bland annat innehålla ”resultatet av de tillämpade värderingsmetoderna samt deras lämplighet och vilken vikt som har tillmätts dem vid den samlade bedömningen av värdet på vart och ett av bolagen”. I utredningens förslag till 23 kap. 40 § ABL används i stället för ”lämplighet” rekvisitet ”adekvata”. Rekvisitet ”adekvata” används också avseende gränsöverskridande delning i förslaget till 24 kap. 38 § och avseende i 24a kap. 9 § ABL. FAR föreslår att rekvisitet adekvata justeras till lämplig. 

FAR poängterar också att det är viktigt att det inte ställs hårdare krav på granskningen i Sverige jämfört med övriga medlemsstater, något som kan medföra ökade kostnader för företagen i Sverige.

Läs FAR:s remissvar här.

Ämnen


FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. 

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning. 

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning. 

Kontakter

Press

Press

Presskontakt Presskontakt Sverige 08-400 153 34
Pernilla Halling

Pernilla Halling

Presskontakt Kommunikationschef Ansvarig PR & Opinion 08-50611241

FAR - nytta för näringsliv och samhälle

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.

FAR
Fleminggatan 7
Box 6417 – 113 82 Stockholm
Sverige