Gå direkt till innehåll
Hur kan revisions- och rådgivningsbranschen bidra till att vi når klimatmålen?
Hur kan revisions- och rådgivningsbranschen bidra till att vi når klimatmålen?

Pressmeddelande -

Så kan branschen bidra till att vi når klimatmålen

Hur kan revisions- och rådgivningsbranschen bidra till att vi når klimatmålen? Branschexperterna är säkra på sin sak: Det finns mycket att göra – och det är inte för sent.

Revisions- och rådgivningsbranschen behöver på ett handfast och kontinuerligt sätt adressera frågor som rör ekonomi och hållbarhet – och samtidigt hjälpa kunderna navigera rätt.

Det blev tydligt under FAR:s paneldiskussion ”Hur kan revisions- och rådgivningsbranschen bidra till att vi når klimatmålen?” i samband med organisationens årsstämma den 23 september.

Kevin Dancey, VD för globala samarbetsorganisationen International Federation of Accountants (IFAC), deltog via ett förinspelat inslag där han slog fast att branschen är en betydelsefull spelare i rollen som rådgivare. Han uppmanade också till samarbete med experter utanför branschen för att bygga upp kunskap i hållbarhetsfrågorna.

− Våra tjänster behövs för att bygga förtroende, vi är bäst lämpade för jobbet. Vi måste agera!, sade han.

Så kan branschen bidra till att vi når klimatmålen

Den efterföljande paneldiskussionen gav flera konkreta exempel på hur revisions- och redovisningsbranschen kan bidra i arbetet med att nå klimatmålen:

 • Ekonomi, företagande och hållbarhet hör ihop - koppla ihop den finansiella och den utökade redovisningen.
 • Ta diskussionen med kunden – lyft, visa och förklara nyckeltal kring hållbarhet.
 • FAR ska tillsammans med experter i branschen (FAR:s Expertnätverk) fortsätta svara på remisser.
 • Utbilda all personal i hållbarhetsfrågor.
 • Jobba kontinuerligt med frågorna – på byrån och med kunderna.
 • Det finns ingen quickfix – jobba långsiktigt.
 • Branschen har en viktig roll i och med mätning och verifiering – ta höjd för att det troligen kommer ökade villkor för att ställa om i hållbarhetsriktning.

Branschexperter i panelen

 • Torbjörn Westman, hållbarhetsspecialist på KPMG och ordförande i FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet
 • Petra Örjegren, auktoriserad redovisningskonsult, ägare och vd Stabilisator
 • Markus Håkansson, auktoriserad revisor på BDO och ansvarig för byråns hållbarhetssatsning
 • Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR

Moderator: Pernilla Halling, kommunikationsstrateg på FAR

Ämnen

Kategorier


FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. 

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning. 

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning. 

Kontakter

Press

Press

Presskontakt Presskontakt Sverige 08-400 153 34
Pernilla Halling

Pernilla Halling

Presskontakt Kommunikationschef Ansvarig PR & Opinion 08-50611241

FAR - nytta för näringsliv och samhälle

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.

FAR
Fleminggatan 7
Box 6417 – 113 82 Stockholm
Sverige