Gå direkt till innehåll
Petra Hultman "Arbete i hemmet" videostill
Petra Hultman "Arbete i hemmet" videostill

Pressmeddelande -

Petra Hultman tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2018

Beckers konstnärsstipendium om 200 000 kronor – som i år utdelas för trettioförsta året i följd – tilldelas 2018 Petra Hultman som är född 1983 i Smålandsstenar och som i våras utexaminerades från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Juryns motivering

Alla har vi vårt förflutna att bära. Minnen av gott som ont, av det stort kära som det märkligt lilla, av det tillsynes parentetiska som ändå visar sig avgörande för beslut senare i livet.

För Petra Hultman finns den personliga berättelsen i farföräldrarnas hantverksflit och besatthet. I en historia om arbete, om renhet och omsorg, om tid och flykt bortom vardagens tristess. I objekt av vila och för tröst.

Det är alltså de nära och kära som bultar på konstnärsdörren och som harangeras i Hultmans vackert arrangerade objekt. Tysta och nogsamt dokumenterade lämningar. Arrangemang fyllda av tid, av kärlek och ömhet.

Pendang till dessa spår av liv är en storslagen videoinstallation – så väl genomförd med sina loopade filmer. Verkets mångfald vidgar Färgfabrikens rymd i en större berättelse om städandets natur, om flitens absurditet, om kvinnan som slav under hem och man. Mäktigt och fysiskt kännbart med sin grundklang av värme och respekt. Det är konst det: att lyckas förtrolla med en visuell gestaltning som bär ända in i oss.

Petra Hultman tilldelas Beckers konstnärsstipendium 2018 om 200 000 kronor för att hon visuellt och personligt, oavsett teknik, hittar oss betraktare via en intelligent och känslig konstnärlig gestaltning, som i sig vittnar om större och viktigare spörsmål.

För juryn / Mårten Castenfors


Om konstnären

Petra Hultman intresserar sig för hur vårt kollektiva minne och samhälleliga identitet konstrueras och manifesteras både i offentligheten och genom individer. Därför tar hon avstamp i arkiv, personliga likaväl som offentliga och ger visuell form till politiska frågor. Hennes senaste arbete kretsar kring relationen mellan tid, arbete och värde med ett särskilt fokus på kvinnors situation historiskt och idag.

Hennes praktik innehåller även kollektiva och kollaborativa processer där hon genom olika former av deltagande, påverkan och samverkan interagerar med andra individer, grupper och institutioner.

Petra Hultman tog sin examen från Kungl. Konsthögskolan i maj 2017 och har i år, förutom Beckers konstnärsstipendium, erhållit ett flertal andra utmärkelser. Erik och Göran Ennerfelts spetsstipendium i kultur tillsammans med Anna Withlocks minnesfond möjliggjorde 2013 ett års residency på Art & Cultural Studies Laboratory i Yerevan, Armenien. 2016 producerade hon Kungl. Konsthögskolans examensutställning Collect Yourself.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Elsa Isaksson

Elsa Isaksson

Presskontakt Projektledare +46 730 23 66 00
Karin Englund

Karin Englund

Presskontakt Projektledare +46 736 84 27 23
Emilia Rosenqvist

Emilia Rosenqvist

Presskontakt Curator 073-6442397 Färgfabriken
Jessica Rydén

Jessica Rydén

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0735-290794

Relaterat innehåll

En konsthall och experimentell plattform

Färgfabriken är en konsthall för samtidskonst, arkitektur, samhällsfrågor och stadsutveckling. Färgfabriken är också en mötesplats för livliga diskussioner, och fungerar även som en nod för flera spännande projekt som sker utanför konsthallens väggar. Genom att arbeta experimentellt och gränsöverskridande skapar vi förutsättningar för nya tankar, kunskap och konstnärliga gestaltningar.

Färgfabriken
Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1
117 43 Stockholm
Sverige