Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholm on the Move - vilket samhälle bygger vi för framtiden?

Stockholm on the Move
– Idéer, visioner och utmaningar för en stad i förändring.

En utställning på Färgfabriken 22 november 2012 – 24 mars 2013

Stockholm är norra Europas snabbast växande huvudstad!
Varje dag ökar befolkningen med två busslaster nya invånare.
Hur planerar vi för att det ska fungera? Vilka är visionerna
för framtiden? Hur samspelar dagens stora satsningar med
broar, tunnlar och motorleder med kommande behov? Och finns det
egentligen någon som har en övergripande koll på helheten… ?

Stockholm on the Move är en utställning som både utmanar och
tar ett helhetsgrepp om Stockholmsregionens möjligheter och
utmaningar när det gäller infrastruktur, stadsbyggnad och
samhällsplanering.

Stockholm on the Move lyfter blicken och tittar på hela skalan
– från det stora samhälleliga perspektivet till hur det påverkar
den enskilda människan. Vilket samhälle bygger vi för nästa
generationer? Vad blir konsekvenserna? Och hur delaktiga är vi
som påverkas av dessa?

Stockholm on the Move är en unik plattform för diskussion, där
skilda perspektiv kan samlas, korsas och stimulera varandra.
Där nya idéer och visioner om framtiden möts. En stor visuell
utställning med seminarier, debatter och workshops. Genom
arkitektur, design, stadsplanering, film, konst och ljud ges
besökarna möjlighet att både uppleva och reagera!

Med andra ord; en händelse och plats där besökarna är en del av
utställningen, och där delaktigheten är en möjlighet att påverka
lösningarna för framtidens storstad.

Stockholm on the Move är ett initiativ av Färgfabriken
och KTH i samarbete med Trafikverket, SL, Stockholms
stadsbyggnadskontor, Trafikkontoret, Länsstyrelsen, Stockholms
hamnar, Handelskammaren, Stockholm konst, BRIO, Sveriges
Arkitekter, Samfundet St Erik, Södertälje kommun, Nacka kommun,
Stockholm Environmental Institute, Naturskyddsföreningen, Sweco
och Veidekke.

Färgfabriken är en utställningsplats och ett laboratorium för

konst, arkitektur och samhällsutveckling som vill utmana,

engagera och skapa nya möten. Här kan du se utställningar, delta

i samtal och workshops och lyssna på föreläsningar.

För mer information om Stockholm on the Move, besök gärna:

www.fargfabriken.se/sv/projekt/stockholm-on-the-move

Eller kontakta oss på Färgfabriken som arbetar med projektet:

Karin Englund, projektledare: karin@fargfabriken.se

Emilia Rosenqvist, press/kordinator: emilia@fargfabriken.se

Pressbilder hittar du på vår hemsida:

www.fargfabriken.se/sv/press-media/bilder/aktuella-projekt

Ämnen

Kontakter

Jessica Rydén

Jessica Rydén

Presskontakt Kommunikationsansvarig 0735-290794

En konsthall och experimentell plattform

Färgfabriken är en konsthall för samtidskonst, arkitektur, samhällsfrågor och stadsutveckling. Färgfabriken är också en mötesplats för livliga diskussioner, och fungerar även som en nod för flera spännande projekt som sker utanför konsthallens väggar. Genom att arbeta experimentellt och gränsöverskridande skapar vi förutsättningar för nya tankar, kunskap och konstnärliga gestaltningar.

Färgfabriken
Färgfabriken, Lövholmsbrinken 1
117 43 Stockholm
Sverige