Pressmeddelande -

58 procent vill att staten behåller Apoteket AB: Lyssna till svenska folket, sälj inte ut apoteken

Sämre service, färre anställda och höjda priser. Det är vad svenska folket tror att privatiseringar av statliga bolag leder till. Det visar en undersökning som Novis Opinion utfört på fackförbundet Sekos uppdrag. Undersökningen visar att 58 procent av svenskarna anser att Apoteket AB bör fortsätta vara majoritetsägt av staten. - Undersökningen stöder Farmaciförbundets uppfattning att det svenska apotekssystemet bör bevaras. Vi har ett unikt och välfungerande läkemedelsförsörjningssystem som garanterar läkemedelskonsumenten lika priser på läkemedel, producentobunden läkemedelsinformation och att läkemedel ska tillhandahållas inom 24 timmar, för att nämna några exempel, säger Farmaciförbundets ordförande Carina Jansson. Just nu pågår apoteksmarknadsutredningen med regeringens uppdrag att bana väg för en avreglering av apoteksverksamheten. Regeringens syfte är att öka tillgängligheten med fler apotek, bättre öppettider och lägre priser. - Vi anser att det går att förbättra tillgängligheten inom dagens system, om politikerna ger det uppdraget till Apoteket AB. Tillgänglighet är inte bara antalet fysiska apotek, nu pågår även en utbyggnad av försäljningen via i i nternet. Vad gäller priserna så är de svenska läkemedelspriserna redan låga i ett internationellt perspektiv. Vi befarar att läkemedelspriserna kommer att öka, säger Carina Jansson. Farmaciförbundet genomförde under januari-mars ett rådslag bland medlemmarna om synen på den framtida apoteksverksamheten. Majoriteten av medlemmarna svarade att de vill behålla monopolet. - Uppfattningen bland våra medlemmar ligger i linje med vad svenska folket vill. Regeringen har ett svagt stöd för avregleringen. Vi hoppas att regeringen tar till sig av detta och lyssnar till svenska folket och till våra medlemmar, säger Carina Jansson. För ytterligare information: Ordförande Carina Jansson, tel 070- 677 13 13 Kanslichef Åsa Norrman-Grenninger, tel 08-31 45 92, 070-620 74 71 Presskontakt Ewa-Maria Kriegholm tel 08-31 64 10, 070-685 33 05, emk@farmaciforbundet.se www.farmaciforbundet.se Pressbilder finns på webben under fliken Kontakt/press. För mer information om rådslaget bland medlemmarna, kontakta Ewa-Maria Kriegholm. Farmaciförbundet är apoteksbranschens heltäckande fackförbund med alla yrkesgrupper, som konsumenten möter på ett svenskt apotek, representerade. Våra medlemmar arbetar på öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, kundcenter, dosenheter, distansapotek och inom branschens produktion och laboratorier. Farmaciförbundet är ett aktivt medlemsförbund i TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel