Pressmeddelande -

Farmaciförbundet utser Årets Arbetsplats i apoteksbranschen Apoteket Kronan i Kalix belönas för god arbetsmiljö

På Farmaciförbundets förbundsmöte delades utmärkelsen Årets Arbetsplats 2009 ut till apoteket Kronan i Kalix.
”För idogt fackligt engagemang och utomordentligt samarbete mellan chef och anställda, en stark vilja att gå igenom tider av frågetecken och osäkerhet med humöret och den fackliga andan i behåll, vill vi tilldela utmärkelsen Årets Arbetsplats 2009 till apoteket Kronan i Kalix.
Vi tycker att ni är ett föredöme för andra arbetsplatser i den bemärkelsen att delaktigheten och kommunikationen visat på en öppenhet och ett högt tak, samtidigt som andra fackliga grundstenar såsom lönesamtal, schema, kompetensutveckling och friskvårdssatsningar fungerat på ett schyst sätt. Detta i en tid då mycket har förändrats på den svenska apoteksmarknaden.”
Så löd motiveringen.

- Vi är väldigt glada över priset, säger Ingrid Brännmark, Farmaciförbundets fackliga ombud på apoteket Kronan och den som tar emot priset på förbundsmötet.
- Vi har en jättebra arbetsmiljö och är väldigt tajta tillsammans.
Apoteket Kronan i Kalix har sju anställda och tillhör nu Apoteksgruppen.
- Man känner sig hedrad. Som chef anser jag att det är viktigt att delegera så att alla får sina ansvarsområden. Vi har också väldigt öppna diskussioner, säger Mary Mörk, chef på Kronan och Farmaciförbundets medlem.

Utmärkelsen Årets Arbetsplats avser att belöna en god arbetsmiljö samt rättvisa och schysta villkor. Med utmärkelsen följer ett diplom samt en summa pengar som ska användas till någon aktivitet för alla anställda.

En fråga som Farmaciförbundet fokuserar särskilt på under året är kompetensutvecklingen. Förbundsmötet, Farmaciförbundets högsta beslutande organ, samlades till ett uttalande:

”Personalens kompetensutveckling är läkemedelskonsumenternas trygghet och ska ses som en investering som skapar konkurrensfördelar både för arbetsgivaren och för den enskilda anställda. Apotekspersonalens kompetens garanterar läkemedelskonsumenten tillgång till oberoende högkvalitativ rådgivning och information. Vi vill att alla arbetsgivare tillhandahåller professionell och kvalitetssäkrad oberoende information och utbildning och avsätter resurser för detta så att personalen kan hålla sig a jour inom läkemedelsområdet. Kompetensutvecklingen ska ske på betald arbetstid”, lyder förbundsmötets uttalande.
- Vi anser också att Läkemedelsverket ska genomföra en granskning och genomlysning av situationen vad gäller kompetensutvecklingen inom Sveriges apoteksföretag, säger Farmaciförbundets ordförande Carina Jansson.


För ytterligare information:
Ordförande Carina Jansson, tel 070-677 13 13
Kanslichef Åsa Norrman-Grenninger, tel 08-31 45 92, 070-620 74 71
Presskontakt Ewa-Maria Kriegholm tel 08-31 64 10, 070-685 33 05

Farmaciförbundet är apoteksbranschens heltäckande fackförbund med alla yrkesgrupper, som konsumenten möter på ett svenskt apotek, representerade. Våra medlemmar arbetar på öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, kundcenter, dosenheter, distansapotek och inom branschens produktion och laboratorier.
Farmaciförbundet är ett medlemsförbund inom TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel