Pressmeddelande -

Nyheter från Farmaciförbundet 2008-05-07

Ur innehållet: Nytt avtal klart 3,4 procent på ett år och oförändrade villkor.Avtalet innebär en total löneökning på 3,4 procent för individuell fördelning. - Det har varit tuffa förhandlingar. Vi krävde 8,4 procent på två år och att få med en höjning av lägstlönerna till 16 400 kronor, men det ställde arbetsgivaren inte upp på, säger Farmaciförbundets Förhandlingschef Monika Gustafsson. Förbundsmötet 2008 – Förändring! Den 13-14 maj samlas Farmaciförbundets högsta beslutande organ till förbundsmöte. Temat för i år är förändring. Vi står inför omvälvande förändringar i läkemedelsförsörjningen om apoteksmarknaden avregleras. Nyhetsbrevet kommer skickas per e-post från 1 juni! Snart går sista faxet och Nyhetsbrevet kommer istället att skickas ut per mail till samtliga medlemmar. Därför är det viktigt att ni meddelar oss era aktuella e-post adresser, dessa skickar du till medlemsregistret@farmaciforbundet.se Läs mer i bifogad PDF Du kan även läsa mer på http://www.farmaciforbundet.se/ Hälsningar Farmaciforbundet.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel