Pressmeddelande -

Paneldebatt på Läkemedelskongressen: Ska individen eller samhället ta ansvar för folkhälsan när apoteksmonopolet släpps?

Farmaciförbundet arrangerar en paneldebatt på måndag under Läkemedelskongressen i Stockholm.

Debattdeltagarna är Håkan Brodin, utredare på Folkhälsoinstitutet, Kai Knudsen överläkare på Sahlgrenska sjukhuset, Ann Areklo (s), socialutskottet, Tobias Krantz (m) socialutskottet samt Kerstin Johansson och Gunilla Larsson från Farmaciförbundets yrkesråd. Moderator är Gabriella Ahlström.

Vem ansvarar för läkemedelsinformationen på den privatiserade apoteksmarknaden?

Finns det risk för att konsumtionen av receptfria läkemedel ökar på en avreglerad marknad?

Ökar läkemedelsförgiftningarna?

Ökar samhällskostnaderna?

Det är några av de frågor som kommer att belysas i debatten.

- Jag ser fram emot en givande debatt. Vi i Farmaciförbundet har en rad farhågor inför privatiseringen av apoteksverksamheten. Vi vill bland annat att en läkemedelsupplysning fri från ägare och producenter garanteras vid en avreglering, säger Farmaciförbundets ordförande Carina Jansson.

Apoteksmarknadsutredningens förslag till privatisering innebär att den enskilde apotekspersonalen kommer att slitas mellan att sätta läkemedelsanvändarens behov av opartisk upplysning i centrum och apoteksägarens intresse av optimal vinst.

- Farmaciförbundet anser att en statlig opartisk rådgivning om läkemedel är en av flera viktiga funktioner som måste garanteras innan apotek börjar säljas ut, säger Carina Jansson.

TID FÖR DEBATTEN: Måndag 10 november klockan 13.30-15

PLATS: City Conference Centre (Folkets Hus) Stockholm.

För ytterligare information:

Ordförande Carina Jansson, tel 070- 677 13 13

Kanslichef Åsa Norrman-Grenninger, tel 08-31 45 92, 070-620 74 71

Presskontakt Ewa-Maria Kriegholm tel 08-31 64 10, 070-685 33 05, emk@farmaciforbundet.se

www.farmaciforbundet.se

Pressbilder finns på webben under fliken Kontakt/press.

Farmaciförbundet är apoteksbranschens heltäckande fackförbund med alla yrkesgrupper, som konsumenten möter på ett svenskt apotek, representerade. Våra medlemmar arbetar på öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, kundcenter, dosenheter, distansapotek och inom branschens produktion och laboratorier.
Farmaciförbundet är en Fair Union och ett aktivt medlemsförbund i TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel