Pressmeddelande -

RÄTTELSE Ny undersökning: Sämre arbetsmiljö på apoteken efter omregleringen

OBS! Ändring i mobilnummer i kontaktuppgifterna.

Över hälften av apotekspersonalen upplever att arbetsmiljön har försämrats efter omregleringen av marknaden. Bland dem som arbetar med att ge råd om läkemedel anger hela 57 procent att de inte har tid att ge bra rådgivning och över 20 procent känner oro för att recepthanteringen inte gjorts korrekt. Detta visar Farmaciförbundets Arbetsmiljöbarometer 2011 som offentliggörs idag.


- Det fanns arbetsmiljöproblem före omregleringen, men det vi ser i vår undersökning är att utvecklingen går åt fel håll och att de brister som framkommer riskerar att drabba konsumenterna. Nu behöver vi kraftsamla tillsammans med arbetsgivarna för att förbättra arbetsmiljön, säger Carina Jansson, ordförande för Farmaciförbundet.

Undersökningen, som besvarats av 1062 medlemmar som arbetar på apotek, ger en mörk bild av arbetsmiljön på apoteken. Över hälften av de svarande, 55 procent, upplever att arbetsmiljön har försämrats efter omregleringen av marknaden. Hela 28 procent instämmer helt i påståendet att de är oroliga för att inte orka med sitt jobb i framtiden och bland den majoritet som uppger att de lider av hälsorelaterade besvär uppger så många som 84 procent att de tror att det beror på den egna arbetssituationen.

Bristerna i arbetsmiljön drabbar inte bara dem som arbetar på apotek, de riskerar också att gå ut över konsumenterna. Bland dem som arbetar med att ge råd om läkemedel anger hela 57 procent att de inte har tid att ge bra rådgivning och över 20 procent känner oro för att recepthanteringen inte gjorts korrekt. Bland de legitimerade receptarierna, som är den största yrkesgruppen med särskilt ansvar för just recept, instämmer drygt 12 procent helt i påståendet att de känner oro för detta. Farmaciförbundet vill nu tillsammans med arbetsgivarna vidta åtgärder för att vända utvecklingen och har tagit fram tio förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Bland annat vill förbundet skärpa det systematiska arbetsmiljöarbetet, öka medarbetarnas delaktighet och tillsammans med arbetsgivarna genomföra arbetsmiljöundersökningar.

- Att över hälften känner att de inte har tid att ge bra råd kring receptbelagda och receptfria läkemedel och att fler än var femte känner oro över recepthanteringen är inte bara ett arbetsmiljöproblem, det riskerar också att öka felmedicineringen. Ytterst är detta ett politiskt ansvar och regeringen bör bland annat inrätta en nationell kompetensplattform så att apotekspersonal kan hålla sig ajour med nyheter kring läkemedel samt skapa ett nationellt stöd för recepthantering gemensamt för alla aktörer, säger Carina Jansson.

Farmaciförbundets Arbetsmiljöbarometer 2011 bygger på en enkätundersökning riktad till förbundets yrkesaktiva medlemmar. Enkäten skickades ut via mejl den 14 mars och sista svarsdatum var 5 april. Enkäten besvarades av 1062 medlemmar.
Undersökningen finns på: www.farmaciforbundet.se

Kontaktuppgifter
Carina Jansson, Farmaciförbundets ordförande, 070 677 13 13
Åsa Norrman-Grenninger, kanslichef, 08 31 45 92
Ewa-Maria Kriegholm, pressansvarig, 070 685 33 05

Farmaciförbundet är apoteksbranschens heltäckande fackförbund med alla yrkesgrupper, som konsumenten möter på ett svenskt apotek, representerade. Våra medlemmar arbetar på öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, kundcenter, dosenheter, distansapotek och inom branschens produktion och laboratorier.
Farmaciförbundet är ett medlemsförbund inom TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

Farmaciförbundet är apoteksbranschens heltäckande fackförbund med alla yrkesgrupper, som konsumenten möter på ett svenskt apotek, representerade. Våra medlemmar arbetar på öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, kundcenter, dosenheter, distansapotek och inom branschens produktion och laboratorier.
Farmaciförbundet är ett medlemsförbund inom TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel