Pressmeddelande -

Arbetsgivare vill tvinga städare att arbeta på avtalsenlig fridag!

Enligt kollektivavtalen mellan Fastighetsanställdas Förbund och arbetsgivarorganisationen Almega för serviceentreprenad, specialservice och fönsterputsning, som tecknades 2004, är annandag pingst arbetsfri och 6 juni vanlig arbetsdag. Avtalen gäller till 2007. Efter att dessa avtal tecknats har Riksdagen fattat beslut om ta bort annandag pingst som helgdag och istället införa nationaldagen som helgdag. Många arbetsgivare hävdar nu att våra medlemmar ska arbeta på annandag pingst och inte 6 juni. Om vi bara byter dag mot dag, vilket Almega hävdar, innebär det att de anställda på en sjuårsperiod förlorar två lediga dagar. Detta på grund av att nationaldagen vissa år kommer att infalla på lördag eller söndag. Det här är en försämring gentemot det som gällde när avtalen tecknades. Detta kräver vi kompensation för. Detta är en grundläggande facklig kamp mot försämringar i avtalen och för våra medlemmar. Vi har under lång tid förhandlat med Almega för att hitta lösningar på detta, vi har presenterat flera alternativ som innebär att det totala antalet lediga dagar skulle vara detsamma, och alltså inte innebära ökade kostnader för arbetsgivarna. Almega har inte varit villiga att gå oss till mötes. Den enda konsekvens vi kan dra av detta är därför att avtalets regler ska gälla. Att kräva att våra medlemmar ska arbeta annandag pingst, 5 juni, är brott mot gällande kollektivavtal! För vidare information kontakta: Jarmo Kusmin, 08-696 11 75 eller 070-609 67 77, Peter Frommelin, 08-696 11 75 eller 070-539 11 73, eller Magnus Pettersson, 08-696 11 63 eller 070-567 01 63. Fastighetsanställdas Förbund Box 70446 107 25 Stockholm

Ämnen

  • Politik