Pressmeddelande -

Förhandlingar med BAO strandade

Måndagen den 1 november strandade vi förhandlingarna med BAO. Den stora stötestenen är att BAO vill ha ett avtal som har lägre lönenivåer än städentreprenadavtalet och övriga städavtal i egen regi. Det betyder att de inte vill ha något lönepåslag utöver lägsta lön, som vi har i övriga städentreprenadavtal. Medlingsinstitutet är informerat. Tillsatta medlare är Gunnar Samuelsson och Eva-Helen Kling.

Ämnen

  • Bygg, fastighet