Pressmeddelande -

Låt inte människor hamna mellan stolarna

Det finns stora brister i samarbetet mellan myndigheterna idag. Enskilda individer hamnar därmed utanför de båda trygghetssystemen när de anses arbetsföra av försäkringskassan, men bedöms för sjuka för att kunna ta något arbete av arbetsförmedlingen. Vi menar att försäkringskassan har en allt för strikt tolkning som leder till att bedömningen av arbetsförmågan ofta blir teoretisk, och inte alls i linje med lagens mening. Ett nära samarbete mellan myndigheterna, både på central nivå och i enskilda ärenden, behövs för att utveckla kriterier för vad som ska anses vara en arbetsförmåga som kan utnyttjas på den öppna arbetsmarknaden - Vi har många medlemmar som hamnat mellan stolarna. Det är oacceptabelt att enskilda individer ställs utan försörjning för att myndigheterna ännu inte fått till stånd ett fungerande samarbete, säger Fastighets förbundsordförande Hans Öhlund. - Vi välkomnar därför arbetslivsminister Hans Karlssons utspel om att nolltolerans skall gälla när människor trillar mellan stolarna, avslutar Hans Öhlund.

Ämnen

  • Politik