Pressmeddelande -

Årets torghandlare utsedd

Utmärkelsen ”Årets torghandlare 2015” gick till Martin Martinov och hans medarbetare på Karlaplan 1 Frukt & Grönt, Karlaplan. Utmärkelsen delades ut av Jan Valeskog (S) biträdande finansborgarråd ut den 6 oktober 2015.

Fastighetskontoret ansvarar för all torghandel i Stockholms stad. I samarbete med har Galepo Restaurangkonsult har fastighetskontoret genomfört en undersökning i form av anonyma provköp – ”Mystery Shoppers” – bland torghandlarna i Stockholm.

Undersökningen genomfördes under maj och juni 2015, måndag – fredag mellan klockan 11.30 och 14.00. 47 torghandlare på olika salutorg runt om i Stockholm ingick i undersökningen. Dokumenterade provköp genomfördes hos 42 torghandlare (1 fanns inte på plats vid något av de två besök som genomfördes). Torghandlarna har bland annat bedömts utifrån service och bemötande, merförsäljning, skyltning och display och provköp med kvittohantering.

Vinnare

Utmärkelsen ”Årets torghandlare 2015” går till Martin Martinov på ”Karlaplan 1, Frukt & Grönt”, Karlaplan.

Motivering

Genom en professionell och välplanerad verksamhet får kunden en härlig upplevelse genom hela förloppet genom fin display, bra produktinformation och fräscha produkter allt serverat via genuint intresse från personalen.

Upplysningar

Linda Laine, kommunikationsstrateg fastighetskontoret

Telefon: 08-508 26 829
E-post: linda.laine@stockholm.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • fastighetsutveckling
  • fastighetsförvaltning
  • fastighetskontoret
  • stockholm stad fastighetskontoret
  • stockholms stad

Regioner

  • Stockholm

Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en fastighet eller ett område som vi på fastighetskontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Vi ansvarar för ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Vårt fastighetsbestånd består av allt från större kontorsbyggnader, offentliga lokaler, idrottshallar, saluhallar, salutorg, partihandelsområden och brandstationer till slott och herrgårdar, konstnärsateljéer, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av fastighetsnämnden i Stockholms stad.

Kontakter

Relaterat innehåll