Pressmeddelande -

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter: Förstärkt samarbete och ökad interaktion blir viktigt fokus 2017

Idag antog 24 fastighetsägare och förvaltare i Stockholm 2017 års viljeförklaring för Stockholms stads forum för hållbara fastigheter. Med fem nya medlemmar – IKANO Bostad, Folksam fastigheter, Storebrand Fastigheter, Vacse och Wallfast – förstärks samarbetet kring hållbarhet i stadens befintliga fastighetsbestånd ytterligare.

– Det är glädjande att fler och fler aktörer inom fastighetssektorn i Stockholm vill bli medlemmar i Forumet, säger Åsa Öttenius, fastighetsdirektör i Stockholms stad. – Utmaningarna med att jobba med hållbarhet i befintligt fastighetsbestånd är många och ju fler som vill samverka och samarbeta kring detta desto bättre.

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter genomför årligen seminarier för att utmana och inspirera fastighetsbranschen i det framtida hållbarhetsarbetet. Forumet har även instiftat hållbarhetspriset ”Två blir mer” som delas ut årligen och ska stimulera till innovativ samverkan mellan fastighetsägare och hyresgäster.

Arbetet med Forumets handlingsplan för att bland annat minimera resursanvändning, miljöpåverkan och byggnaders energibehov och öka användningen förnybar energi fortsätter under 2017. Under året kommer Forumet ha ett särskilt fokus på ökad interaktion med andra aktörer som delar Forumets ambitioner.

Forumet deltar även i forskningsprojekt. Under 2016 påbörjades ett projekt kallat ”KPI2030: Utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter” som finansieras av energimyndigheten och drivs i samarbete med Mälardalens Högskola.

– Projektets mål är att ta fram nyckeltal som stärker dialogen mellan hyresvärd och hyresgäst för att nå mer hållbara fastigheter, säger Åsa Öttenius. – Hittills har många åtgärder för att stärka dialogen identifierats och projektets preliminära resultat kommer att undersökas vidare genom en omfattande hyresgästenkät under 2017, säger Åsa Öttenius.

Fakta

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter bildades 2014 och är ett samarbete mellan Stockholms stad och privata fastighetsägare och förvaltare med ett betydande fastighetsbestånd i Stockholm. Forumet sätter fokus på hållbarhetsarbetet i det befintliga fastighetsbeståndet och på samverkan mellan hyresvärd och hyresgäster.

Medlemmar

Stockholms stad, Akademiska Hus, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Byggvesta, Einar Mattsson Projekt AB, Fabege, Fastighetsägarna Stockholm, Folksam Fastigheter, Hemsö, Hufvudstaden, Humlegården, IKANO Bostad, Jernhusen, Kungsleden, Riksbyggen, SGBC, Skandia Fastigheter, Statens Fastighetsverk, Storebrand Fastigheter, Vacse, Wallenstam, Wallfast, Vasakronan.

Upplysningar

Johanna Wikander, hållbarhetsstrateg
Fastighetskontoret, Stockholms stad
08-508 269 07, johanna.wikander@stockholm.se

Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

 • viljeförklarning
 • hållbara fastigheter
 • energieffektiv teknik
 • energibesparing
 • driftkostnader
 • ombyggnad
 • fastighetsutveckling
 • fastighetsförvaltning
 • fastighetskontoret
 • stockholm stad fastighetskontoret
 • stockholms stad

Regioner

 • Stockholm

Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en fastighet eller ett område som vi på fastighetskontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Vi förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Vårt uppdrag är i första hand att förvalta och utveckla lokaler för stadens egna behov - exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler för idrott och kultur.

I vårt fastighetsbestånd finns också allt från brandstationer, saluhallar och salutorg till slott och herrgårdar, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av fastighetsnämnden i Stockholms stad.

Kontakter

Relaterat innehåll