Pressmeddelande -

FastTV begär konkurs

Ansökan om konkurs för FastTV net AB, 556640-0411

Efter en längre tid med för stora kostnader genomförde FastTV net AB en rationalisering och ett underhandsakord under 2008 – 2009.

Den brygglösning under dec -09 / jan -10 som skulle finansiera underhandsakordet fram till en tänkt nyemission uteblev.

En nyckelleverantör ville stänga av TV-leveransen till FastTV i feb -10. För att skydda övriga leverantörer, slutkunder och ta tillvara aktieägarnas investering så såg den nya ledningen ingen annan utväg än att begära företagsrekonstruktion av tingsrätten.

Under rekonstruktionen har många leverantörer utnyttjat sin rätt att begära förskott vilket tärt hårt på likviditeten. Under hela rekonstruktionen har bolaget arbetat oerhört aktivt med att hitta en långsiktig finansiell lösning. Mot slutet av april låg bolaget efter med sina betalningar till många av sina leverantörer.

Några dagar in i maj fanns en ekonomisk lösning framtagen som skulle fungera, samtliga leverantörer bjöds in till en informationsträff som skulle äga rum drygt två veckor senare.

Då bolaget låg efter med sina betalningar så, istället för att invänta informationsmötet eller begära kompletterande information, valde en nyckelleverantör att stänga av sin TV-leverans, vilket i sig var juridiskt korrekt. Därmed stängdes alla möjligheter att fortsätta.

För att mildra nedstängningen så mycket som möjligt för slutkunderna försökte FastTV tillsammans med Internetleverantörer/Stadsnätet att finna en annan TV-lösning – även om det kanske ändå inte fungerade fullt ut.

Avslutningsvis kan FastTV’s styrelse med sin samlade erfarenhet på mer är 30 år av Bredband – TV – IPTV slå fast att FastTV’s affärsmodell är sund och korrekt. Det som har sänkt bolaget är den stora kostnadskostym som bolaget dragit på sig i ett tidigare skede. Denna har sedan förföljt bolaget och så småningom blivit en skuld som hela tiden varit en kraftig hämsko i försäljningsarbetet.

Utifrån denna kortfattade historiebeskrivning vill en enhällig styrelse i FastTV net AB begära företaget i konkurs, och djupt beklaga att räddningsplanen inte fungerat i tid.

För ytterligare information, kontakta Fredrik Almquist, styrelseordförande, FastTV net AB,

fredrik.almquist@fasttv.net mobil: 070-861 87 88.

Ämnen

  • Radio, tv

FastTVs affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda TV, interaktiva tjänster och underhållning på den skandinaviska TV-marknaden. Detta sker genom FastTV Mediaportal där kunden förutom tillgång till valfritt kanalpaket kan beställa filmer direkt till sin TV. Företaget grundades 2003 och företagets mål är att finnas på alla relevanta distributionsplattformar.