Pressmeddelande -

FastTV överlämnar sina kunder till andra TV-operatörer

PRESSMEDDELANDE 2010-05-11

FastTV överlämnar sina kunder till andra TV-operatörer

FastTV har under en längre tid haft finansiella svårigheter och har nu nått en punkt där det inte längre är möjligt att driva TV-plattformen vidare. FastTV har nu beslutat att överlåta samtliga privatkunder till annan TV-operatör. I och med detta är kunderna nu fria från avtalet med FastTV net  AB. Distribution av TV-tjänsten från FastTV till kunderna kommer att upphöra inom kort. Respektive bredbandsoperatör arbetar just nu med omläggning av TV-tjänsten och kommer att informera vidare om detta.

FastTV beklagar de eventuella olägenheter som drabbar kunderna och hoppas med detta att kunderna kommer att finna en bra lösning med sin nya TV-operatör.

Men vänliga hälsningar

Fredrik Almquist

Styrelseordförande FastTV

FastTV.net AB

För ytterligare information, kontakta Fredrik Almquist, Styrelseordförande, FastTV Net AB,

fredrik.almquist@fasttv.net mobil: 070-861 87 88.

 

Ämnen

  • Radio, tv

FastTVs affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda TV, interaktiva tjänster och underhållning på den skandinaviska TV-marknaden. Detta sker genom FastTV Mediaportal där kunden förutom tillgång till valfritt kanalpaket kan beställa filmer direkt till sin TV. Företaget grundades 2003 och företagets mål är att finnas på alla relevanta distributionsplattformar.