Pressmeddelande -

FastTV tecknar avtal om leverans av IPTV till ett av Sveriges största företag

(Aktietorget: FATV) FastTV.net AB (publ) ingår sitt första leveransavtal avseende IPTV riktat till företagsmarknaden. Avtalet är tecknat med en av Sveriges största företagskoncerner som även bedriver en mycket omfattande internationell verksamhet. Initialt levererar FastTV IPTV till deras huvudkontor. Avtalet är ett resultat av FastTVs nyligen inledda satsning på företagsmarknaden. FastTV bedömer att marknaden för IPTV-tjänster riktade till företagsmarknaden kommer att växa kraftigt, framförallt tack vare att dagens moderna kontorslokaler oftast har fiber som enda indragen infrastruktur. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jesper Stevrin, Styrelseordförande Telefon: 076-338 48 11 E-post: jesper.stevrin@fasttv.net Ray Pettersson, tf VD Telefon: 070-887 60 03 E-post: ray.pettersson@fasttv.net

Ämnen

  • Radio, tv