Pressmeddelande -

FDT AB får ny VD

Henrik Persson lämnar sin tjänst som VD i FDT AB. Under sin tid i bolaget har Henrik genomfört omstruktureringar samt infört nya processer och arbetssätt. FDT står nu inför en ny fas och nya utmaningar med målsättningen att bli det givna valet av butiksdatalösningar.

Ny VD för FDT blir Christian Borell som närmast kommer från ELON Group AB där han innehar tjänsten som vice VD. Christian har under en period varit delaktig i FDTs operativa arbete och har god kännedom om såväl retail och kedjedrift.

”Jag ser fram emot att få vara en del av ett bolag som står väl rustade inför de krav som ställs gällande unified commerce”, säger Christian Borell. ”FDT har som målsättning att positionera sig inom retail och fokusera på medelstora och stora kedjor. Vi har en stabil ägare i ELON Group där det finns ett stort kunnande inom just retail. Jag känner mig starkt förvissad om att FDT är det givna valet för kedjeverksamheter.”

Christian Borell tillträder tjänsten den 1 februari 2018. Henrik Persson kommer under en period att kvarstå i en rådgivande roll i bolaget.

För mer information, kontakta:

Christian Borell, christian.borell@elongroup.se, tel 070-689 24 33

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • butikskedjor
  • retail
  • detaljhandel
  • ny vd
  • fdt

FDT tillhandahåller affärssystem och butiksdata och har ett starkt fokus på butikskedjor inom detaljhandeln. Med över 30 års erfarenhet i branschen och egenutvecklade programvaror är FDT idag en marknadsledande leverantör av kedjelösningar. FDT har sitt säte i Luleå, en omsättning på 33 MKR (2013) och är sedan juni 2014 ägt av ELON Group AB.