Pressmeddelande -

FDT och SoftOne Group ingår strategiskt samarbete

FDT och SoftOne Group har ingått ett strategiskt samarbete med syftet att integrera FDTs butiksdatasystem med SoftOne GO Ekonomisystem som består av redovisning, leverantör- och kundreskontra samt Elektronisk Fakturahantering för kontoret. De gemensamma kunderna kommer även att erbjudas SoftOne GO HR (Schema, Tid och Lön) som en naturlig del i SoftOne GO Molntjänst. 

Som ett första steg är det viktigaste att stärka kundnyttan för de gemensamma kunderna inom Elkedjan och ELON Group. Så småningom är dock tanken att gemensamt utöka marknadsandelarna inom installationsföretag och fackhandel med denna konkurrenskraftiga lösning där kunderna får så stora mervärden.

”Med vårt strategiska och långsiktiga samarbete kan våra gemensamma kunder känna sig trygga med sin lösning såväl i butiken som på kontoret. Med våra gemensamma resurser skall vi säkerställa att över tid kontinuerligt erbjuda våra kunder det bästa som vi med ny teknologi och säkerhet kan erbjuda”, säger Christian Borell, CEO FDT System och vvd ELON Group.

”SoftOne och FDT har viktiga gemensamma kunder och med vårt samarbete säkerställer vi att kunderna får den bästa lösningen som marknaden kan erbjuda. Det handlar om kundnytta med förenkling och ökad lönsamhet för våra gemensamma kunder”, sägert Håkan Lord, CEO SoftOne Group.

Integrationen sker via så kallad API-integration, d v s sker momentant för alltid aktuell information och parterna är överens om att gemensamt investera i och förstärka lösningen i takt med krav och önskemål från gemensamma kunder. En gemensam projektgrupp och utvecklare kommer över tid att säkerställa lösningar för installationsföretag och fackhandeln som även framöver kontinuerligt skall ligga i framkant för att förenkla, effektivisera och ge möjligheten att öka lönsamheten för de gemensamma kunderna.

Om FDT
FDT System AB är ett helägt dotterbolag till ELON Group och är ett ledande utvecklings-företag runt butiksdatasystem för fackhandel. Bland kunderna märks ELON Group, Arken Zoo, Elkedjan, LjusExperten och Husqvarna.

Om SoftOne
SoftOne Group är ett ledande utvecklingsbolag av Molntjänsten SoftOne GO Affärs- och HR-System. Bland kunderna märks ICA Sverige med ett stort antal anslutna ICA handlare, Elkedjan med sina anslutna medlemsföretag, Installco med sina elinstallationsföretag.

Ämnen

  • Företagande

FDT tillhandahåller affärssystem och butiksdata och har ett starkt fokus på butikskedjor inom detaljhandeln. Med över 30 års erfarenhet i branschen och egenutvecklade programvaror är FDT idag en marknadsledande leverantör av kedjelösningar. FDT har sitt säte i Luleå och är sedan juni 2014 ägt av ELON Group AB.