Gå direkt till innehåll
Soraya Post, svensk EU-parlamentariker för Feministiskt initiativ.
Soraya Post, svensk EU-parlamentariker för Feministiskt initiativ.

Pressmeddelande -

EU-parlamentet röstade för Feministiskt initiativs rapport om fred och feministisk säkerhetspolitik

Kvinnor, unga och minoriteter måste inkluderas i det konfliktförebyggande arbetet

Idag antog Europaparlamentet med klar majoritet Soraya Posts (FI) rapport som handlar om hur EU kan utveckla och stärka sin kapacitet för konfliktförebyggande arbete och medling. Som föredragande för den här rapporten har Soraya Post (FI) krävt att EU tar sitt ansvar för att motverka konflikter och arbetar för fred genom en feministisk säkerhetspolitik, som sätter fred, samarbete, genusperspektiv på alla aktiviteter och kvinnors deltagande i centrum. Rapporten vill även att det civila samhällets organisationer, särskilt de som är specialiserade på kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter för minoritetsgrupper, ska aktivt och meningsfullt få delta när EU fastställer och genomför program och politik för fred, säkerhet och medling.

Rapporten begär bland annat att det, under ledning av vice ordföranden/den höga representanten, inrättas en rådgivande EU-nämnd på hög nivå för konfliktförebyggande och medling samt att det utses ett särskilt EU-sändebud för fred, som ska leda den rådgivande EU-nämnden. Den anser att det också behövs en grupp med experter på försoningsprocesser och övergångsrättvisa, som ska stärka det institutionella arbetet med dessa frågor.

Soraya Post, Europaparlamentariker för Feministiskt Initiativ säger:

 Vi i Feministiskt Initiativ ser EU som ett fredsprojekt, inte det militära projekt som de konservativa och nationalistiska krafterna allt tydligare vill utveckla EU till. Därför vill vi utveckla EU:s kapacitet för konfliktförebyggande och medling och se till att kvinnor, unga och minoritetsgrupper inkluderas i det här arbetet. Vi vill också att EU är en av de organisationer i världen som aktivt arbetar för global fred. I fredsarbetet måste kvinnor ha en självklar roll.

Kvinnors aktiva medverkan, deras röster och kapacitet samt en genomgripande jämställdhetsanalys är avgörande för att vi ska kunna utforma en bättre politik och nå rättvisa fredsöverenskommelser och hållbar långsiktig fred. Vi har sett det i olika sammanhang, till exempel Libyen, Jemen, Nigeria och Colombia. Vi har faktiskt sett det överallt i världen.

Jag har nu förmått parlamentet att ställa sig bakom kravet att EU tar en ledande roll i genomförandet av FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet, och att dess principer ska finnas med i varje steg av EUs konfliktförebyggande och medlande arbete, och att det ska inrättas ett särskilt sändebud för fred. Detta är resultatet av ett ihärdigt parlamentariskt feministiskt arbete, vilket inte skulle ha varit möjligt utan Feministiskt Initiativ i EU-parlamentet.

De konservativa grupperna, särskilt den stora EPP-gruppen där bland annat svenska moderater och kristdemokrater sitter, har inte velat stödja en vision om ett EU som inkluderar kvinnor, unga och minoritetsgrupper på alla nivåer i det konfliktförebyggande arbetet. De har aktivt motarbetat ett mainstreamat genusperspektiv och röstade mot stora delar av rapporten i utrikesutskottet.

Därför kämpade jag vidare och fick med mig fler än 76 andra ledamöter för att lägga fram ändringsförslag till plenum för omröstning som sätter kvinnor och en jämställdhetsanalys i centrum och majoriteten av dessa antogs. Tyvärr ville inte en majoritet av ledamöterna stödja två av mina ändringsförslag: att EU budgeten görs med en jämställdhetsanalys, eller att vi inrättar ett Europeiskt nätverk av kvinnliga medlare.

Rapporten och ändringsförslagen finns tillgängliga på Europaparlamentets hemsida http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0075_SV.html#title1

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.

Presskontakt

Pressekreterare

Pressekreterare

Presskontakt Press & Media, intervjuförfrågningar 0761074582

Relaterat innehåll

Feministiskt initiativ (Fi)

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.

Feministiskt initiativ
Box 498
101 29 Stockholm