Pressmeddelande -

F!-politik slår igenom

Socialminister Morgan Johansson tänker redan till hösten föreslå en lagändring som ska tvinga kommuner att ge stöd och hjälp åt våldsutsatta kvinnor. I årtionden har kvinnojourerna pekat på det orimliga i att samhället inte tar ansvar för det omfattande våld som män utsätter kvinnor och barn för. F! har redan från början haft frågan om mäns våld högst upp på dagordningen. - Vi välkomnar Morgan Johanssons intentioner, säger Sofia Karlsson, talesperson för F!. Men en lag räcker inte. Det måste avsättas pengar och personal, både till utbildningssatsningar och mottagningar tycker Feministiskt initiativ. Alla personalkategorier som möter misshandlade kvinnor behöver kvalificerade kunskaper och arbetsmetoder. Förebyggande åtgärder och hjälp till män som slår måste innefatta ett könmaktsperspektiv. Socialtjänstlagen måste skärpas så det klart framgår att kommunerna har skyldighet att hjälpa kvinnor och det ska finnas sanktioner att tillgripa mot de kommuner som inte sköter sitt uppdrag. Tillsynen måste skärpas och särskilda resursjourer behövs för de mest utsatta kvinnorna, de som fastnat i beroendesjukdomar, är psykiskt sjuka och prostituerade. Kvinnojourernas egen kompetens och erfarenhet måste självklart tas tillvara och finnas med som en del i kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och barn. Konsekvenserna av detta våld ska bäras av staten och inte av brottsoffren själva och av den personal som ofta oavlönat utför det viktiga arbetat med att stötta dessa. - Vi tycker att det är bra att socialdemokraterna nu lägger förslag på delar av våra krav vad det gäller kvinnojourer. Vi hoppas att Morgan Johansson läser vidare i vår politik och de två rapporter vi tagit fram i ämnet, avslutar Sofia Karlsson. För mer information Pressjour 0706 10 01 91 Sofia Karlsson 0708 56 93 69

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.

Kontakter

Pressekreterare

Presskontakt Press & Media, intervjuförfrågningar