Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Få handlingsplaner för jämställdhet trots löften från kommuner

Idag släpper Feministiskt initiativ en rapport med kartläggning över jämställdhetsarbetet i Sveriges kommuner. Undersökningen är gjord bland de 70 kommuner som undertecknat den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män, på lokal och regional nivå, CEMR-deklarationen.

– Senast inom två år ska de som undertecknat deklarationen ta fram en handlingsplan för jämställdhet. Vår undersökning visar att det ser minst sagt skralt ut med handlingsplaner trots att det gått längre tid än så i många fall, säger Stina Svensson, talesperson för Feministiskt initiativ.

Av de 34 svarande kommunerna visar rapporten att:

  •  22 kommuner saknar en handlingsplan. Dvs hela 65 % av de svarande kommunerna. 15 av dessa undertecknade deklarationen mellan åren 2006-2009.
  •  4 kommuner kommer att upprätta en handlingsplan efter att de fått projektmedel för det.

Redan år 2006 undertecknade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) deklarationen, och uppmanade därefter kommuner och regioner att underteckna, att offentligt ta ställning för jämställdhet och att inom sina områden verkställa sina åtaganden enligt deklarationen.

– Det är tydligt att det inte räcker att förbinda sig till deklarationens åtagande för att få igång ett jämställdhetsarbete, säger Stina Svensson, talesperson för Feministiskt initiativ. Jämställdhet är en kunskapsfråga. Menar man allvar krävs det ledande politiker som prioriterar frågan och regelbundna utbildningsinsatser för all personal, på alla nivåer. Att det saknas så många handlingsplaner hos kommunerna är något vi kommer att gräva djupare i framöver.

Länk till rapporten om kartläggningen av kommunernas jämställdhetsarbete:
http://feministisktinitiativ.se/downloads/grasrot/fi_kartlaggning_av_kommunernas_jamstalldhetsarbete_2012.pdf

Feministiskt initiativs pressjour: 070-610 01 91

Feministiskt initiativs pressida:
http://www.feministisktinitiativ.se/press.php

Ämnen

Taggar


Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.