Gå direkt till innehåll
Farida al-Abani
Farida al-Abani

Pressmeddelande -

Farida al-Abani är vegan för djuren, klimatet och hälsan

FARIDA AL-ABANI ÄR VEGAN FÖR DJUREN, KLIMATET & HÄLSAN
Farida al-Abani, Feministiskt initiativs ena partiledare, är vegan för djuren i första hand, tätt följt av klimatet och hälsan.

- Det räcker inte med enskilda ställningstaganden, även om en vegansk livsstil gör enorm skillnad, då det skonar mängder av liv och minskar varje individs växthusgasutsläpp till följd av maten hen äter till nästan en fjärdedel jämfört med kött och andra animalier. Varenda val spelar roll, men politiska beslut krävs när målet är att förändra samhället, säger Farida al-Abani, partiledare, Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ vill se en reducering av den storskaliga uppfödningen av djur för mat, en kraftig minskning av animalieproduktionen, och satsningar på hållbart jordbruk. Politiken i Sverige och Europa har alltid haft en strukturomvandling som mål, där små enheter slås ihop till större och effektivare. Jordbrukspolitiken har således utgått från storskaliga kapitalistiska jordbruksnormer som missgynnar ekologiska jordbruk och småbönder såväl i Europa som i resten av världen. Det vill vi förändra. I takt med att storskalig uppfödning av djur minskar vill vi se att odlingen av vegetabilier och framställningen av vegetarisk mat i Sverige och övriga Europa expanderar. Det kommer att gynna både djuren, landsbygden, lantbruket och klimatet.

Med anledning av klimatkrisen vi befinner oss i, vill Feministiskt initiativ lyfta särskild relevanta delar av vår politik, som gynnar djuren, och samtidigt klimatet och miljön. Som vanligt står Feministiskt initiativ långt före riksdagspartierna.

Feministiskt vill:

 • Införa en animalieskatt.
 • Se en reducering av storskalig uppfödning av djur för mat, och en kraftig minskning av animalieproduktion.
 • Införa en djurskyddsmärkning av varor och tjänster som underlättar för konsumenter att undvika de djurskyddsmässigt sämsta varorna och tjänsterna.
 • Att vegetarisk kost ska bli norm inom alla kommunala, landstings- och statliga verksamheter.
 • Att all burhållning av lantbruksdjur ska förbjudas i hela EU.
 • Stoppa överfisket genom restriktivare fiskekvoter och fler skyddade områden inom EU.

Ett förslag av särskild vikt för både djur och klimat är animalieskatten
- Att Feministiskt initiativ är det enda partiet som vill införa animalieskatt är skrämmande, när all fakta säger att vi befinner oss i en klimatkris, som vi måste navigera klokt i för att undvika total klimatkatastrof. Det krävs modiga och kloka politiska beslut för att vi ska ha en chans att nå uppsatta klimatmål. Animalieskatt är ett stort steg på vägen och det är dags att beslutsfattande politiker på riksnivå tar det steget, säger Farida al-Abani, partiledare, Feministiskt initiativ.

Med djuren i åtanke vill Feministiskt initiativ dessutom:

 • Förbjuda all pälsdjursuppfödning och import av päls inom Sverige och i EU.
 • Förbjuda användning av djur som cirkusunderhållning.
 • Att innehav och spridning av dokumenterade sexuella övergrepp mot djur förbjuds.
 • Att momsen på djursjukvård ska sänkas.
 • Öka den finansiella satsningen på utveckling av alternativa metoder till djurförsök.

Feministiskt initiativ arrangerar rådslag
Vi fortsätter att utveckla vår politik på dessa områden så att den blir ännu bättre och möter samhällets olika utmaningar. Därför arrangerar vi 14-15 december ett rådslag på temat djurrätt, miljö- och klimat, naturens rättigheter, urfolk, och gles- och landsbygd, för de medlemmar i partiet som är som mest engagerade i dessa frågor.

Kontakt: Matilda Hjertstrand, pressansvarig, 070-610 01 91, press@feministisktinitiativ.se

Ämnen


Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.