Gå direkt till innehåll
Feministiskt initiativ i protest mot tiggeriförbud på Lidingö och i Danderyd 5 oktober kl. 12-14

Pressmeddelande -

Feministiskt initiativ i protest mot tiggeriförbud på Lidingö och i Danderyd 5 oktober kl. 12-14

Tiggeriförbud bestraffar de som redan missgynnas, och stora varningsklockor måste ringa när kommuner använder lokala ordningsföreskrifter för att besluta om till synes neutrala förbud, som i praktiken endast rör en specifik folkgrupp, i detta fall romer. 

Lördag den 5 oktober demonstrerar F! mot tiggeriförbud, mot antiziganism och för mänskliga rättigheter. Vi uppmanar fler att demonstrera med oss. F! demonstrerar på Lidingö, som är den senaste i raden av kommuner som infört tiggeriförbud och som också är först ut i Stockholms län. F! demonstrerar även i Danderyd.

– Tiggeriförbud är en rasistisk handling och ett uttryck för förakt mot de med låg eller ingen inkomst. De flesta som sätter sig på våra gator och ber om hjälp är romer, från Bulgarien och Rumänien, som är utsatta för strukturell diskriminering både här och i sina hemländer. Diskrimineringen har en lång historia och grundar sig i antiziganism, rasism riktad mot romer. Att straffa den som utsätts är ingen lösning, utan en del av problemet. När kommuner använder sina lokala ordningsföreskrifter för att besluta om till synes neutrala förbud, som i praktiken endast rör en specifik folkgrupp, måste stora varningsklockor ringa, säger Farida al-Abani, partiledare för Feministiskt initiativ.

Lidingö kommun menar att tiggeriförbud är en del av en nationell problemlösning. “Med vetskap om att vi inte på lokal nivå kan lösa de problem som tiggeriet för med sig i hela landet, vill vi ändå markera och göra vad vi kan för att bidra till problemets lösning.”, skriver Lidingös kommunstyrelse i en kommentar till förslaget om revidering av Lidingös allmänna lokala ordningsföreskrifter, som antogs av Lidingös kommunfullmäktige 2019-09-30. Feministiskt initiativ menar tvärtom att tiggeriförbud är en del av problemet.

– Det verkliga problemet är antiziganism. Den verkliga lösningen är att bekämpa antiziganismen, samt att hjälpa den som sitter med utsträckt hand att hitta en väg in i samhället, vilket ska ske i dialog med den som berörs och med respekt för mänskliga rättigheter. Långtidshärbärge och samhällsguidning har fungerat i Lund, och underlättat för människor att gå från att be främlingar om hjälp, till egen bostad och lönearbete. Tills denna lösning finns på plats, måste det vara möjligt för den som befinner sig i akut utsatthet att be om hjälp, och för andra att hjälpa. Utsatta EU-medborgare faller mellan stolarna i Sverige. De får inte hjälp från socialtjänsten i sin vistelsekommun, eftersom de räknas som turister. Då måste civilsamhället backa upp, fortsätter Farida al-Abani.

Att be främlingar om hjälp ska givetvis inte behöva vara en permanent lösning, men det måste vara en möjlighet för människor i nöd fram tills dess att samhället tar sitt ansvar och möjliggör annan försörjning. Vi behöver arbeta med akut stöd och långsiktiga lösningar samtidigt. Pengar som ges kan i många fall vara livsavgörande, men det måste också finnas andra alternativ. Det framgångsrika exemplet från Lund, med långtidshärbärge och samhällsguidning, är en lösning som Feministiskt initiativ ställer sig bakom.

FEMINISTISKT INITIATIV I PROTEST MOT TIGGERIFÖRBUD
Var? Lidingö Centrum, samt Mörby Centrum. Farida al-Abani, Feministiskt initiativs partiledare, finns på plats på Lidingö. Linnéa Bruno, ordf. Feministiskt initiativ Stockholms län, finns på plats i Danderyd.
När? Lördag 5 oktober kl. 12-14.
Kontakt: Matilda Hjertstrand, pressansvarig, 070-610 01 91, press@feministisktinitiativ.se

Demonstrationen arrangeras av Feministiskt initiativ tillsammans med avdelningen Feministiskt initiativ Stockholm län. Vi uppmanar alla som säger nej till tiggeriförbud, nej till antiziganism och ja till mänskliga rättigheter att vara med!

Ämnen

Taggar

Regioner


Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.