Pressmeddelande -

FI skärper kraven på rörliga avgifter i fondbolag

FI har i en undersökning av 47 fondbolag funnit brister i hur vissa bolag beräknar och ser till att korrekta rörliga avgifter tas ut. I rapporten Avgift efter prestation? som publiceras i dag aviserar FI skärpta krav på vilka avgiftsmodeller som bolagen får använda i framtiden. Ett stort och växande antal fondförvaltare tillämpar i dag avgifter som knyts till hur förvaltaren lyckats med sitt uppdrag. Av nästan nittio svenska fond- och värdepappersbolag tillämpar ungefär hälften denna typ av avgiftsmodell. FI har granskat dessa 47 bolag. I många fall är avgiftsmodellerna mycket komplexa. Samtidigt som en prestationsbaserad prissättning allmänt sett är tilltalande, innebär komplexiteten ett grundläggande problem för fondspararna. FI har i undersökningen sett exempel på avgiftsmodeller som kan medföra att fondsparare kan få betala orättvisa avgifter till bolaget. FI kommer fortsättningsvis inte att godkänna sådana modeller. Befintliga modeller som har sådana egenskaper ska omarbetas eller avvecklas. En fondsparare ska inte behöva betala prestationsbaserade avgifter för en "prestation" som givit sämre avkastning än den valda jämförelseräntan. Prestationsbaserade avgiftsmodeller som inte kompenserar för tidigare perioders avkastning under jämförelseräntan är enligt FI:s uppfattning inte acceptabla. Det är också av stor vikt att bolagen ger korrekt, relevant och pedagogisk information eftersom avgifterna har stor betydelse för avkastningen. Även här finns det utrymme för förbättringar. Läs rapporten Avgift efter prestation? på www.fi.se Mattias Olander Enhetschef Tel 08-787 80 13 070-513 80 13 Maria Lundh Informatör Tel 08-787 81 97

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.

Kontakter

Pressekreterare

Presskontakt Press & Media, intervjuförfrågningar