Pressmeddelande -

Lissabonfördraget röstas igenom odemokratisk idag - skjut upp beslutet!

Alla demokratiska, fredsälskande och sekulära feminister borde kräva att riksdagen skjuter upp beslutet om Lissabonfördraget. Artikel 17 i första delen har smugits in utan någon debatt och nu riskerar Bryssel att bli påvligare än påven själv, säger Gudrun Schyman.

Lissabonfördragets förhållande till Kyrkan har diskuterats i omgångar. Flera starka opinionsyttringar, bland annat från European Women's Lobby (EWL), resulterade i att den positiva särbehandlingen av Kyrkan försvann under en etapp av arbetet med det nya fördraget. Men nu är den plötsligt tillbaka! I kap 17 står det att Unionen på inget sätt ska lägga sig i kyrkans förehavanden eller störa religioners inflytande i samhället.

- Det blir fritt fram för religiös fundamentalism som i Guds namn vill inskränka kvinnors rättigheter till sin egen kropp, som vill förvägra kvinnor sexuell och reproduktiv hälsa, som vill förbjuda abort och som vill införa religiös lagstiftning till skydd för brott begångna i hederns namn, säger Schyman.

Lissabonfördraget innebär en omfattande maktöverlåtelse som förändrar principerna för statsskick och grundlagar. En grundlig medborgerlig debatt borde föregå ett beslut av den här digniteten, men bland riksdagspartierna är det tyst. Några ledamöter säger sig lägga ner sina röster.

- Genom att skjuta på frågan ett år framåt går det att vinna tid för en demokratisk dialog under kommande valrörelser, fortsätter Schyman. Sveriges riksdag är idag inte representativ eftersom ingen valrörelse tagit upp frågan.

Risken är också stor att den svenska arbetsrätten faller. Modellen med kollektivavtal och konflikträtt kommer förmodligen behöva reglerade undantag för att kunna överleva. Utredningen om det så kallade Waxholmsmålet (Lavalärendet) ska presentera sina slutsatser i december. Ännu en anledning att skjuta upp beslutet ett år.

- Med Lissabonfördragets försvinner även Sveriges sedan tidigare, demokratiskt beslutade alliansfrihet, avslutar Schyman. Med en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, försvarspolitik och militär. Enligt artikel 42 ska "medlemsländerna förbinda sig att gradvis förbättra sin militära kapacitet". Ömsesidiga militära förpliktelser heter det. Och detta utan någon som helst debatt!

 

Mer information: 

Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191

Kampanjen Feministsupport.com! www.feministsupport.com

Feministiskt initiativs webbsida och pressbilder www.feministisktinitiativ.se

 

Ämnen

 • Fackligt

Kategorier

 • eu
 • lissabonfördraget
 • arbetsrätt
 • militär
 • påven
 • säkerhetspolitik
 • lavalärendet
 • schyman
 • alliansfrihet
 • waxholmsmålet
 • fred

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.

Kontakter

Pressekreterare

Presskontakt Press & Media, intervjuförfrågningar