Pressmeddelande -

Män måste maka på sig

Andelen kvinnor på chefspositioner har minskat från 32 till 25 procent på två år visar SNS i en rapport som presenteras på DN debatt idag. Som möjliga orsaker till denna sorgliga nedgång av kvinnor på operativa poster hävdar Johanna Laurin och Monica Renstig på SNS att politikernas fokus på att öka antalet kvinnor på styrelseposter och hotet om kvotering kan vara en avgörande förklaring. - En helt absurd slutledning, säger Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ. SNS försöker ställa två viktiga frågor mot varandra på ett orimligt sätt. Det finns självklart kompetenta kvinnor så det räcker både till styrelser och chefspositioner. En annan möjlig förklaring, menar SNS, är att det kan vara för tufft för kvinnor på dessa poster. - Det är ju helt otroligt, här kommer man med en massa olika spekulationer kring varför det saknas kvinnor, och alla handlar de om att det är fel på kvinnor och inget säger man om männen med makten, säger Gudrun Schyman. - Men det är ju inte kvinnorna det handlar om, fortsätter hon. Det stora problemet är ju att många män i chefspositioner inte tycker att det är något problem med få kvinnor. Så länge män har den inställningen så kommer detta inte att ändra på sig. Alltså måste män maka på sig - NU!

Ämnen

  • Politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.

Kontakter

Pressekreterare

Presskontakt Press & Media, intervjuförfrågningar