Pressmeddelande -

Mors dag: Faktarapport om ensamstående mammor och krav på höjt underhållsstöd

Inför mors dag lägger Feministiskt initiativ fram rapporten ?Enastående och makalösa mammor? som sammanfattar tillgänglig statistik och forskning om ensamstående mammors situation. Rapporten visar bland annat att ensamstående föräldrars situation förvärrades under hela 1990-talet. Medan samboende med barn såg en ökning av sin disponibla inkomst, minskade den istället för ensamstående med barn. En kvarts miljon hushåll består av ensamstående mammor med barn. Enligt Rädda Barnen är det tre gånger så stor risk för ett barn att vara ekonomiskt utsatt om det lever med en ensamstående förälder. Därför vill Feministiskt initiativ bland annat att lägstanivån för underhållsstödet höjs från dagens 1237 kronor till 2000 kronor och att det därefter följer den allmänna löneutvecklingen i samhället. En sådan höjning av lägstanivån i underhållsstödet skulle kosta omkring 1,3 miljarder kronor. ? Det är en summa vi måste vara beredda att betala och finansiera för att angripa en djupt orättvis resursfördelning och för att alla barn ska få en dräglig levnadsnivå, säger Gudrun Schyman. Läs hela rapporten här: http://www.feministisktinitiativ.se/downloads/grasrot/enastaende.pdf Feministiskt initiativ säljer varor till ensamstående mammors priser Gudrun Schyman uppmärksammar mors dag genom att sälja varor till ensamstående mammors priser. Se separat pressmeddelande. För mer information: Feministiskt initiativs pressjour: 0706-100 191

Ämnen

  • Politik

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.

Kontakter

Pressekreterare

Presskontakt Press & Media, intervjuförfrågningar