Pressmeddelande -

Politiska förslag med anledning av Förintelsens minnesdag

Under förra mandatperioden i EU-parlamentet var Feministiskt initiativ en drivande kraft i arbetet med att ta fram en resolution om det ökande nyfascistiska våldet i Europa. Resolutionen som antogs med majoritet i oktober 2018, fördömer skarpt nyfascistiska och nynazistiska organisationers terroristattacker, mord, psykiska våld, våldsamma fysiska attacker och demonstrationer i olika EU-medlemsstater. 

Den påminner även medlemsstaterna om att det redan finns strafflagstiftning, Rådets rambeslut 2008/913/RIF, som utgör en rättslig grund för att införa sanktioner mot juridiska personer som offentligt uppmanar till våld eller hat mot en minoritetsgrupp. Viktigast av allt uppmanades medlemsstaterna, via resolutionen, förbjuda nyfascistiska och nynazistiska grupper.

Detta arbete fortsätter Feministiskt initiativ med, men vi vill även:

 • Satsa på avhopparverksamhet för personer som vill lämna rasistiska och nynazistiska organisationer.
 • Stärka stödet till trossamfund och grupper som utsätts för antisemitism och rasism för att garantera dessa organisationers fortsatta utveckling och existens.
 • Se en översyn av lagen om hets mot folkgrupp och ”störande av allmän ordning” för att stärka skyddet för de grupper som lagen är tänkt att skydda.

- Den 27 januari hedrar vi minnet av alla de människor som förlorade livet i nazisternas systematiska folkmord på judar, romer, personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer och meningsmotståndare. Cirka sex miljoner människor mördades av nazisterna under Förintelsen i Europa, säger Farida Al-Abani, partiledare för Feministiskt initiativ.

Farida Al-Abani fortsätter:
-Den 27 januari är en dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde. En dag då vi bör upprepa och stärka vårt engagemang för att bekämpa antisemitism, antiziganism, rasism, homofobi och alla former av intolerans och hat. En dag då vi bör lyssna på de som har överlevt Förintelsen och lova dem att detta fruktansvärda brott mot mänskligheten aldrig kommer att ske igen, lova att vi inte kommer vara tysta och likgiltiga mot detta hat. Vi kommer höja våra röster och protestera när rasister och nazister får tillstånd till torgmöten och demonstrationer för att sprida sitt hat.

Vi i Feministiskt initiativ tycker inte att det är humant att överlevare från Förintelsen ska delta i en minnesstund med representanter från ett politiskt parti som har rötter i nazismen och vars politik även idag vilar på rasism och islamofobi, ett parti som varken tror på alla människors lika värde eller tolererar mångfald.

Den oro människor känner i Sverige, att fler och fler grupper känner sig otrygga i sin bostadsort till följd av tro eller ursprung, har Feministiskt initiativ nolltolerans för och tar vårt ansvar för att motverka.

Ämnen

 • Mänskliga rättigheter

Kategorier

 • nazism
 • feministiskt initiativ
 • förintelsens minnesdag
 • förintelsen
 • mänskliga rättigheter
 • feminism
 • europaparlamentsval
 • eu

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.

Kontakter

Pressekreterare

Presskontakt Press & Media, intervjuförfrågningar