Gå direkt till innehåll
Våld i hemmet ökar under coronaisolering - Höj beredskapen nu!

Pressmeddelande -

Våld i hemmet ökar under coronaisolering - Höj beredskapen nu!

Coronasmittan innebär att fler och fler människor i Sverige isolerar sig och stannar hemma i karantän. Ett nödvändigt steg för att få stopp på spridningen, men en förödande situation för alla som utsätts för våld i nära relationer. När riskerna för dessa personer nu ökar behövs beredskapen höjas för att möta behovet som kommer att uppstå när våldsutsatta ber om hjälp.

- Sedan tidigare vet vi att exempelvis Kvinnofridslinjen och kvinno- och tjejjourerna får fler stödsökande under storhelgerna och sommarsemestrarna när många tillbringar mycket tid tillsammans med familjen och inom hemmets väggar, säger Luis Lineo, säkerhetspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ.

Nu kommer färska rapporter från Kina om en dramatisk ökning av våld i nära relationer som följd av isoleringen på grund av coronaviruset. Dessutom varnar flera organisationer, både i Europa och USA, för en drastisk ökning av mäns våld mot kvinnor.

Feministiskt initiativ anser att berörda myndigheter som polis, socialtjänst med flera måste ha en förhöjd beredskap för detta, precis som vården har för sjukdomsfall. Det är viktigt att stödet till jourer och andra verksamheter som arbetar med frågan säkerställs och även ökar för att möta behovet som kommer att uppstå när våldsutsatta ber om hjälp.

- Att inte vara trygg i sitt eget hem, när världen utanför stormar, är något som ingen människa ska behöva uppleva, säger Luis Lineo.

Feministiskt initiativ föreslår att följande åtgärder görs för att möta upp kvinnors och barns behov av stöd och skydd från våld:

  • Att Sveriges kommuner skaffar beredskap för ökat behov av stöd och skydd genom att boka upp hotellrum på lokala hotell för att kunna erbjuda dem till skyddsbehövande kvinnor och barn.
  • Att Socialtjänsten och kvinnojourerna får information om dessa boendemöjligheter och kan hjälpa till att nå ut till våldsdrabbade och personer i riskzon.
  • Att en informationsinsats görs för att sprida information om vart stöd och skydd finns att få för våldsutsatta. Denna information ska finnas på flera språk.
  • Att information även sprids om vart hjälp finns att få till de som känner att de riskerar att använda våld, så att de kan bryta sitt destruktiva beteende.
  • Att medborgare får kunskap om våld och i att vara aktiva åskådare. Vi ska kunna se signaler, veta vad vi ska göra innan våld sker, medan det sker och efter att det skett. I isoleringstider är grannar och närstående medmänniskor viktigare än någonsin, särskilt för de som är utsatta för våld i hemmet.

- Vi inom Feministiskt initiativ har sedan start drivit frågan om att få ett stopp på mäns våld mot kvinnor. Att göra punktinsatser och öka beredskapen under krissituationer som coronaviruset är en nödvändig handling, men det är lika nödvändigt att fortsätta bekämpa våldet även när vi är ute på andra sidan av detta, säger Luis Lineo,

Långsiktigt arbetar Feministiskt initiativ för att:

  • Skyddade boenden och jourer ges mer långsiktig statlig finansiering för basverksamhet som hyra och andra löpande kostnader, samt finansiering av lönekostnader. Ett ständigt pågående problem som mäns våld mot kvinnor kan inte bekämpas genom tillfälliga projektmedel som jourerna idag lever på. Särskild skyddade boenden behöver få mer stöd för att kunna expandera.
  • Kommunerna åläggs att erbjuda tillgång till skyddade boenden i hemkommunen eller önskad kommun. För detta krävs exempelvis att en tillräckligt hög andel kommunalt ägda lägenheter säkerställs.
  • Det ska finnas skyddade boenden som möter våldsutsatta med särskilda behov och med kompetent personal.
  • Förövaren ska tvingas byta bostad istället för den utsatta.

Kontakt:

press@feministisktinitiativ.se

0706-100 191

Ämnen

Kategorier


Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.

Presskontakt

Pressekreterare

Pressekreterare

Presskontakt Press & Media, intervjuförfrågningar 0761074582

Feministiskt initiativ (Fi)

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.

Feministiskt initiativ
Box 498
101 29 Stockholm