Pressmeddelande -

Förundersökning mot CarCash nedlagd

Stockholm 2011-01-31

Förundersökning mot FennoScandia Fordonskredit AB är nedlagd.

Pantbanksföreningens grova felbedömning av bolagets verksamhet är anledningen.

Det blir ingen utredning av polisen med anledning av Pantbanksföreningens uppmärksammade anmälan mot FennoScandia Fordonskredit AB.  Polisanmälan avser en kreditgivningstjänst som marknadsförs under varumärket CarCash.

CarCash anser att Pantbanksföreningen gjort en felbedömning av bolagets verksamhet och att det saknas grund för upprättad polisanmälan. CarCash är ingen pantbank. CarCash bedriver däremot en sådan verksamhet som lyder under Finansinspektionens anmälningsplikt för kreditgivningsverksamhet. CarCash har gjort en sådan anmälan.

FennoScandia Fordonskredit ABs styrelseordförande, Rebecca G. Stork, ser mycket allvarligt på det inträffade:

-Pantbanksföreningens utspel som fick stort genomslag i medierna kring nyår, beror förmodligen på att man är rädd för konkurrensen från CarCash och bolaget ser det som ett oblygt försök till marknadsjippo för pantbankerna.

-Men likafullt har polisanmälan skadat vår låneverksamhet och vi måste nu överväga att vidta rättsliga åtgärder, så snart skadans omfattning är klarlagd.

-FennoScandia Fordonskredit AB är ett svenskägt företag på marknaden för konsumentlån. Bolaget arbetar enligt regelverket för Sund Kreditgivning, som innebär säkra, trygga, enkla och lättillgängliga lån på rimliga ekonomiska villkor och med hög integritet för låntagaren.

FennoScandia Fordonskredit AB äger och marknadsför tjänsten och varumärket CarCash, som erbjuder lån från 5 000 – 25 000 kr under 30 – 45 dagar med låntagarens bil som säkerhet.

För ytterligare information, kontakta;

Rebecca G. Stork, styrelseordförande FennoScandia Fordonskredit AB, tel. 08-20 85 60, e-mail, rebecca.stork@fordonskredit.se

Ämnen

  • Ekonomi

Kategorier

  • säkerhet
  • pantbank
  • pant
  • lån
  • konsumentkreditlagen
  • fennoscandia fordonskreditab
  • enkla
  • carcash

Vi är en kreditgivare som får vardagen att fungera.
Vi har samlat en kompetent ledning med mångåriga erfarenheter från kreditmarknaden för att bygga morgondagens kredit- och transaktionshus för mindre korttidslån. Vi ligger bakom flera lättillgängliga och innovativa kredit- och transaktionstjänster såväl i Norden som i USA.Vår affärsidé bygger på att lösa människors behov av tillfällig likviditetsförstärkning. Detta gör vi genom att erbjuda lättillgängliga korta krediter mot en underliggande säkerhet. Vi arbetar utifrån nya sätt att tänka, i en traditionell och konservativ bransch.

Kontakter

Rebecca G. Stork

Presskontakt styrelseordförande FennoScandia Fordonskredit AB 08-20 85 60