Gå direkt till innehåll
Debatt: Låt fastigheter visa vägen mot grön omställning

Pressmeddelande -

Debatt: Låt fastigheter visa vägen mot grön omställning

När elpriserna skenar kan fastighetsägare vara med och avlasta, i stället för att enbart belasta, det ansträngda elnätet. I en debattartikel i Fastighetsnytt skriver bland annat Ferroamps vd, Krister Werner, om möjligheterna med solenergi och smarta energisystem men också om vilka politiska beslut som krävs för att frigöra potentialen.

- Det finns idag stora tekniska möjligheter för fastighetsägare att ta kontroll över sin elanvändning och egen elproduktion. Nu gäller det att politiken hänger med så att fler får möjlighet att delta i den gröna omställningen av energisystemet, säger Krister Werner.

  Energisituationen i hela Europa väntas bli kritisk under hösten och både hushåll och företag oroar sig över hur elbrist och stigande priser kommer att drabba den egna ekonomin. Samtidigt ökar intresset för solceller, batterilager och smarta energisystem som gör det möjligt för fastighetsägare att minska sina kostnader och hjälpa till att hantera obalansen i det svenska elnätet.

  EU-kommissionen föreslår att det ska bli obligatoriskt med solceller på större fastigheter och regeringen vill utreda likande krav i Sverige. Trots det bromsas idag utvecklingen av hindrande skatter och otydliga regler.

  I en debattartikel på Fastighetsnytt skriver Krister Werner, vd, Ferroamp tillsammans med Karin Mizgalski, hållbarhetschef, Wallenstam; Åse Togerö, utvecklingschef hållbarhet, Skanska Sverige; Jonas Tannerstad, Chef El & Automation, Örebro Bostäder och Stefan Ölander, vd, Soltech Energy Sweden om fyra åtgärder som krävs för att frigöra fastigheternas potential:

  1. Korta Energimarknadsinspektionens handläggningstider för energidelning.
  2. Skapa förutsägbara villkor för hur stora interna elnät som får byggas.
  3. Slopa den hindrande skatten på storskalig energi.
  4. Skapa en helhetspolitik som styr mot fungerande systemlösningar.

  Ferroamp är ett svenskt företag som erbjuder energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter. Genom EnergyHub-systemet kan solceller, elbilsladdning och energilager med batterier kopplas ihop och styras efter behov och med minimala energiförluster.

  - Energismarta fastigheter blir en tillgång både för fastighetsägaren och samhället. I den energismarta fastigheten producerar du egen el, kapar effekttoppar och deltar på frekvensmarknaden med eget batteri och laddar elbilen när elen är billig, säger Krister Werner.

  Läs debattartikeln

  Ämnen

  Kategorier


  Om Ferroamp

  Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps EnergyHub är en smartare växelriktare som blir hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

  Ferroamps aktie (FERRO) handlas på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50).


  Presskontakt

  Peter Söderberg

  Presskontakt Public Relations Manager 079-585 82 58

  Relaterat innehåll

  Om Ferroamp

  Ferroamp är ett svenskt snabbväxande greentech-bolag med inriktning på energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps EnergyHub är en smartare växelriktare som blir hjärnan i ett intelligent elsystem, där nyttan av solpaneler, elbilsladdning och batterilager kan maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och gör det lönsamt och enkelt för företag och privatpersoner att delta i den gröna energiomställningen.

  Ferroamp grundades 2010 av Björn Jernström och den innovativa tekniken har fått flera nationella och internationella utmärkelser. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen, First North Growth Markets.

  Ferroamp AB (publ)
  Domnarvsgatan 16
  163 53 Spånga
  Sverige