Pressmeddelande -

F.d. amerikanska tjänstemän: Stöd den iranska oppositionen

Framstående före detta amerikanska tjänstemän deltog vid en konferens i Washington den 20 januari 2011 och talade om kärnvapen- och terroristhotet från Iran.

En partiöverskridande panel med tidigare tjänstemän från amerikanska militären, underrättelse och säkerhetsorganisationer samt f.d. ämbetsmän från tidigare administrationer belyste USA:s politik gentemot Iran och berörde terroriststämplingen av Folkets mujahedin av Iran, en grupp som motsätter sig den nuvarande iranska regimen.

Panelen bestod av:

Robert Torricelli, amerikansk demokratisk politiker som har representerat delstaten New Jersey i båda kamrarna av USA:s kongress, först i representanthuset 1983-1997 och sedan i senaten 1997-2003,

Michael Mukasey, tidigare justitieminister under GW. Bush administrationen, 2007-09

Tom Ridge, f.d. minister för inrikes säkerhet under GW. Bush administrationen, 2003-05

Gen. Anthony Zinni, pensionerad militärbefälhavare för Marinkåren vid amerikanska centralkommandon, 1997-2000

Bill Richardson, tidigare demokratisk ledamot av USA: s representanthus, USA:s energiminister 1998-2001 samt USA:s FN-ambassadör 1997-1998 och guvernör i delstaten New Mexiko 2003-11

Gen. James Jones, säkerhetspolitisk rådgivare åt USA: s president Barack Obama, 2009-10 där han ledde nationella säkerhetsrådets stab. Han är även en pensionerad fyrstjärnig general i USA:s marinkår och var USA:s marinkårskommendant 1999-2003

Jim Woolsey, F.d. CIA-chef, 1993-95

Louis Freeh, tidigare FBI-direktör, 1993-2001

Mitchell Reiss, direktör för planeringsenheten vid utrikesdepartementet under GW. Bush administration 2003-05

Vid konferensen framhölls behovet av en ny politik gentemot Iran med ett aktivare stöd till den iranska oppositionen genom att avföra Folkets mujahedin från USA:s lista över terroristorganisationer. Man påpekade också att politiken om kohandel och kritisk dialog med det iranska prästerskapet har visat sig resultatlösa och att en fortsättning i denna riktning kan medföra ett oönskat och förödande krig.

Talarna underströk också att Iran framstår alltjämnt som ett hot mot världsfreden genom sitt stöd till terrorism och sin strävan efter kärnvapen. Louis Freeh sade i sitt anförande att FBI:s undersökningar i samband med en terrorattack vid den saudiska staden al-Khobar 1996 visade direkt inblandning av det iranska revolutionsgardet men att den dåtida administrationen saknade den politiska viljan att fullfölja FBI-utredningens rekommendationer och önskan att förhöra de misstänkta som satt hos de saudiska myndigheterna.

Flera av talarna påpekade att Obama-administrationen bör stödja den iranska oppositionen och avföra Folkets mujahedin från USA:s terroristlista eftersom beslutet från Clinton-administrationen av 1997 har visat sig kontraproduktiv och endast varit tillfördel för prästerskapets styre att fortsätta sina komplotter mot oppositionen och sitt förtryck av det iranska folket. Man dömde också ut den pågående kohandelpolitiken med Iran och gav flera exempel på varför det har varit ett stort misslyckande. Ett bevis för detta är att Iran fortsätter med sitt suspekta nukleära program och sitt stöd till terrorism i regionen.

Man påpekade att tiden håller på att rinna ut och att en fortsättning i detta spår riskerar att resultera i ett förödande krig i regionen. Således påtalade man nuvarande åtgärder som otillräckliga och uppmanade Obama-administrationen att släpa loss de iranska demokratiska krafterna genom att ta bort sin svartlistning av Folket mojahedin och att ge den iranska oppositionen sitt moraliska stöd genom att införa mer riktade sanktioner mot prästerskapets ledare och fördöma dess flagranta kräkningar av mänskliga rättigheter.

Förenade Föreningar För ett Fritt Iran, FFFI, instämmer med konferensens slutsatser och uppmanar den svenska regeringen att ansluta sig till det internationella samfundets försök att isolera de iranska ledarna.

FFFI anser att den internationella diplomatin och eftergiftspolitiken gentemot Iran har misslyckats fullständigt. Militärt ingripande är ingen lösning i vår mening och kan medföra katastrofala konsekvenser. Därför återstår bara den tredje vägen, som presenterades av Marjam Rajavi, det iranska nationella motståndsrådets valde president, nämligen en demokratisk förändring inne i Iran med hjälp av den iranska befolkningen och dess opposition.

FFFI uppmanar Sverige och den svenska regeringen att stödja en demokratisk förändring i Iran genom att vidta resolutare politik mot prästerskapets envälde i Iran och stödja den iranska demokratiska oppositionen och den iranska befolkningen i sitt kamp för demokrati och frihet i Iran.

För hela sin konferensen se länk nedan
http://www.c-spanvideo.org/program/297619-1

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • folkets mujahedin
  • iran
  • opposition
  • utrikespolitik

FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN, FFFI, är ett nätverk av Iranska föreningar i Sverige som samlats kring frågan om en demokratisk förändring i Iran.   

www.fffi.se