Pressmeddelande -

Näringsminister bör ställa in Iranresan med hänsyn till ökat inhemskt förtryck

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) beklagar regeringens beslut att skicka en affärsdelegation ledd av närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) till Iran, den 5-6 december.

Tvådagarsbesöket kommer väldigt olämpligt och äger rum samtidigt som antalet avrättningar i landet har ökat dramatiskt och det inhemska förtrycket, i synnerhet efter kärnteknikavtalet, har blivit värre.

FN:s generalsekreterare och den särskilde rapportören för mänskliga rättigheter i Iran har under de senaste månaderna vid flera tillfällen upprepat sin djupa oro över en oroväckande trend av ökade avrättningar i landet.

”Över 700 avrättningar har enligt rapporter ägt rum [i landet] hittills i år, varav minst 40 offentligt, vilket är högsta totala siffran under de senaste 12 åren”, sade FN:s generalsekreterare i ett uttalande i oktober i år. Dessa omfattar även verkställda dödsstraff mot ungdomsbrottslingar i strid mot den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt barnkonventionen som Iran har ratificerat och som förbjuder dödsstraff mot ungdomsbrottslingar.

FN:s människorättsexperter har nyligen uppmanat regimens myndigheter att sluta trakassera, arrestera och åtala journalister och andra aktivister. De beskrev senaste tidens arresteringar som ett nytt tillslag mot yttrandefriheten och medierna i landet. Minst 45 journalister sitter frihetsberövade i regimens fängelser sedan april månad, vilket är en av de högsta nivåerna i världen.

Iran under prästerskapets styre är emellertid inte enbart det land som avrättar mest per capita utan anses även vara världens främsta statliga sponsor av terrorism. Det är också ingen hemlighet att revolutionsgardet, som dominerar och kontrollerar stora delar av Irans ekonomi, spelar en avgörande roll i både det inhemska förtrycket och exporten av terrorism. Denna paramilitära terrorstyrka leder regimens finansiella och militära stöd till Assadregimens hänsynslösa dödande och bombningar av civila i Syrien, vilket är enligt västerländska experter och diplomater Islamiska statens bästa rekryteringsagent.

Svenska avtal riskerar således att stärka en paramilitär styrka som kommer att spendera varje krona på att exportera terrorism, islamisk fundamentalism samt stärka prästerskapets fortsatta järngrepp över det iranska samhället. Just särskilt av den anledningen kommer de ekonomiska straffåtgärder som införts för prästerskapets människorättskränkningar och stöd till terrorism att finnas kvar trots kärnteknikavtalet mellan Teheranregimen och världens sex stormakter.

Denna verklighet ger inte svenska företag någon ”viktig möjlighet till utbyte” utan utsätter dem för negativ publicitet för affärer med korrupt regim som stöder terrorism. Detta skadar inte bara svenska varumärken utan även Sveriges anseende internationellt när det gäller vårt engagemang för att främja mänskliga fri- och rättigheter i världen.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar således regeringen och näringsminister Mikael Damberg (S) att ställa in den planerade Iranresan. Sverige bör villkora förbättrade förbindelser med Teheran med tydliga och konkreta förbättringar för situationen för de mänskliga rättigheterna, ett stopp för avrättningar i Iran samt frigivning av samtliga politiska fångar i regimens fängelser. Sveriges handel med Teheran under de senaste decennierna har bevisligen inte bidragit till någon förbättring inom detta område utan det har snarare haft en motsatt effekt. FN konstaterar idag att situationen för de mänskliga rättigheterna har förvärrats inom flera områden.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • iran
  • iranska regimen
  • mänskliga rättigheter
  • sverige
  • utrikespolitik
  • fffi
  • internationellt

FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI) är ett nätverk av iranska föreningar i Sverige samlade kring frågan om prästerskapets flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter och drömmen om en demokratisk förändring i Iran. www.fffi.se, @FrittIran