Pressmeddelande -

Svenska pensionsfonder driver på våldsam landgrabbing i Brasilien

AP-fonderna förvaltar ungefär 1500 miljarder kronor av svenska folkets pensionsinvesteringar, ungefär 1,5 gånger Sveriges budget. Av dessa investerar Andra AP-fonden runt 1,2 miljarder kronor i jordbruksmark i Brasilien, pengar som direkt kunnat kopplas till kränkningar av mänskliga rättigheter och allvarlig miljöförstöring. I DN 27/8-2019 säger finansmarknadsminister Per Bolund att regeringen ska specialgranska AP-fondernas investeringar i Sydamerika i samband med att de nya placeringsreglerna utvärderas. FIAN Sverige, som arbetar för rätten till lämplig mat, välkomnar att regeringen äntligen granskar investeringarna. Till hjälp för att se över investeringarna har regeringen FIAN Internationals rapport från 2018, där en fullständig problembeskrivning och förslag på åtgärder presenteras, vilka också tidigare framförts till AP-fonderna och ansvariga politiker.

”Rätten till mat är allvarligt hotad när människor fördrivs med våld för att lämna plats åt agro-industrin. I jakten på billig odlingsmark avskogas nu en av världens viktigaste ekosystem- Cerradon. Det är buffertzoner av skog som är minst lika viktiga som det kända namnet Amazonas och hem till en lokalbefolkning som med våldsamma metoder drivs på flykt. Svenska pensionspengar finns investerade i den värst drabbade regionen Matopiba”, säger FIAN Sveriges styrelseledamot Catarina Antikainen, som deltog på en fact finding-resa tillsammans med andra internationella organisationer och forskare, vilket resulterade i en rapport som granskar markinvesteringar i Cerrado-regionen i Brasilien.

FIAN Sverige driver kampanjen #Schysstapensioner, som tillsammans med flera organisationer tar ställning för att våra pensionspengar investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål.

Rapporten om AP-fondernas investeringar i Brasilien finns att läsa på FIANs hemsida: https://fian.se/matopiba-i-brasilien/

Presskontakt:

Catarina Antikainen, FIAN Styrelseledamot om Matopiba-fallet, catarina.antikainen@fian.se, 0736863756

Hanna Dahlström , FIAN Sverige Kanslichef, hanna.dahlstrom@fian.se

Ämnen

  • Miljö, energi

FIAN Sverige arbetar för allas rätt att försörja sig och grundar sitt arbete på internationellt stadgade mänskliga rättigheter. FIAN synliggör och sprider information om kränkningar av rätten till mat och bedriver påverkansarbete nationellt och internationellt. FIAN har medlemmar i över 60 länder och har rådgivande status i FN och Europarådet.