Pressmeddelande -

Guldbaggen för Bästa foto gick till "Trädgårdsgatan"

2018 års Guldbagge för Bästa foto gick till Kristoffer Jönsson för fotot i "Trädgårdsgatan" i regi av Olof Spaak. Trädgårdsgatan är samproducerad av Film i Skåne. Grattis till Guldbaggen säger vi! 

Kristoffer Jönsson är född och uppvuxen i södra Sverige, men flyttade till Stockholm för att utbilda sig till filmfotograf vid Dramatiska Institutet. Han har filmat en rad kortdokumentärer, men även långfilmer som Anna Eborns Lida (2018) och Lina Mannheimers Parning (under produktion). Jönsson står också för fotot i SVT:s komediserie Bauta (2017).

Trädgårdsgatan var även nominerad till Guldbagge för Bästa manus av Gunnar A.K. Järvstad.

Ämnen

  • Evenemang

Regioner

  • Skåne

Film i Skåne är ett regionalt resurs- och produktionscenter för film som arbetar brett över hela filmområdet och samverkar med många aktörer både regionalt, nationellt och internationellt.