Pressmeddelande -

Stöd i miljonklassen till biograferna i sydost

När Svenska Filminstitutet delar ut ett extrastöd till utveckling av biograf på mindre ort är biograferna i sydost välrepresenterade bland de beviljade anslagen. Totalt går 1 375 000 kr till biografer i regionerna Blekinge, Kalmar och Kronoberg. Syftet med stödet är att utveckla biografens roll som kulturell mötesplats, att långsiktigt öka biobesöken i hela landet samt att stimulera kommunens intresse och engagemang i biografens framtid. 

Bland biograferna som får stöd av Filminstitutet finns Sagabiografen i Oskarshamn, Folkbiografen i Norrhult, Bio Konga, Fröseke Folkets Hus, Blomstermåla Folkets Hus, Centrumbiografen i Torsås, Folkbiografen i Kosta, Folkets Hus Åseda, Strömsnäs Bio, Markaryds Bio, Garvaren Bio i Ljungby och Folkan i Borgholm. Totalt stöds 21 biografer i landsbygd och på mindre orter i sydost.

Pengarna går till exempel till förbättrade ljudsystem, nya filmdukar, stolar samt till uppfräschning av lokalerna. På 100-årsjubilerande Bio Konga vill man bland annat satsa på en ny ridå och renovering av foajén. Centrumbiografen i Torsås har också en uppfräschad foajé på önskelistan. På Blomstermåla Folkets Hus hoppas man på att kunna skaffa ett digitalt biljettsystem. Fröseke Folkets Hus ska köpa en ny filmduk och projektor till sin biograf. I Markaryd ska ljudet uppgraderas till 7.1 och på Strömsnäs Bio behövs nya stolar. 

På resurscentret Filmregion Sydost gläds man åt penningregnet över den regionala filmkulturen.
- Vi genomförde nyligen en biografenkät i vårt verksamhetsområde som visar att behovet av upprustning är stort. Det handlar om höga kostnader som biograferna inte kan finansiera själva, så både statligt, kommunalt och regionalt stöd behövs för att bevara vår unika biografkultur, säger Lotta Nyblom som är visningskonsulent på Filmregion Sydost. Av rapporten framgår att sydost är en ovanligt biograftät region med minst en biograf i varje kommun.

Länk till biografrapporten: http://filmregionsydost.se/sites/default/files/biografrapport_dat_181203_high_res.pdf

Länk till listan över biografer som får stöd av SFI: https://www.filminstitutet.se/globalassets/1.-sok-stod/filminstitutets-stod/_beviljade-stod/utveckling-av-biografverksamhet-pa-mindre-ort/stod-till-utveckling-av-biografverksamhet-2018-12.pdf

Presskontakt:
Lotta Nyblom
Tel. 0733-47 79 11
lotta@filmregionsydost.se

Ämnen

 • Bio, film, foto

Kategorier

 • filmkultur
 • film
 • svenska filminstiutet
 • biografutveckling
 • biografrapport
 • kronoberg
 • kalmar
 • glesbygd
 • utvecklingsstöd
 • biografstöd
 • filmregion sydost
 • regional film

Filmregion Sydost är ett regionalt resurscentrum för film i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Vi stödjer filmskapare, pedagoger och arrangörer. Vårt uppdrag är att stärka filmen och den rörliga bildens ställning och utveckling i Sydostregionen.