Pressmeddelande -

Bonusar får inte hindra garantiprogram för banker

Pressmeddelande2008-11-29Bonusar får inte hindra garantipaketet för bankernaUnder en tid har frågan om storbankerna ska gå med i det garantipaket som regeringen lagt fram debatterats. Anders Borg har antytt - och mer än så - att stoppet för bonusar, pensioner och andra belöningssystem skulle vara en anledning för bankledningarna att vara tveksamma till garantipaketet.För att återupprätta och bevara bankernas och de finansiella systemens trovärdighet får det inte finnas någon tvekan om bankledningarnas motiv för sina ställningstaganden.När Mats Odellträffarrepresentanter för bankernaär det viktigt att dessa preciserarvad ev hinder består i.Vi utgår från attingen bankkommer att ta hänsyn tillbegränsningarna av belöningssystemen vid avgörandet om man ska anta regeringens förslag eller ej.Trots att det berör ett relativt litet antal personer i varje bank så handlar dettotaltom mycket stora belopp. Många bankanställda är oroliga för sin framtida anställning och får dessutomutstå en daglig anstormning av upprörda och oroliga kunder.Övertalighet har redan konstaterats och somligabankanställdaberörs av varsel om uppsägningar. Alla dessa anställda måste få en försäkran från sin arbetsgivare om att resurserna ska användas föratt skapa stabilitet i banksystemet och trygga jobben och inte användas för att skydda priviligierade förmåner för de högsta ledningarna.Om ledningarna för betydligt större finansinstitut i andra länder kan avstå från förmåner och t o m sänka sina löner så måste deredan högt avlönade svenska bankledningarna kunna göra detsamma.FINANSFÖRBUNDETLillemor SmedenvallFörbundsordförande070 638 03 91Mikael NyströmFörste vice ordförande0730 23 76 31

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.

Läs mer om oss och om vårt medlemskap på vår webbplats.

Kontakter

Björn Lundell

Presskontakt Pressansvarig Mediakontakter & presstjänst 08-614 03 01