Pressmeddelande -

Det går att förhindara bankrån som i Flen

Det går att förhindra bankrån –som det Flen

Så har ytterligare ett bankrån skett. Denna gång ett våldsamt och brutalt rån i Flen. Hur mycket pengar rånarna kom över är ointressant. Att de som utsätts för ett rån – såväl bankanställda som kunder – drabbas hårt är odiskutabelt. Ingen ska behöva riskera att ställas inför bankrånare, med allt vad det innebär av skräck och risk för skada. Den traumatiska upplevelsen sitter kvar länge – kanske för alltid.  

 - Rädslan för att drabbas av ett bankrån är ett allvarligt arbetsmiljöproblem för många  bankanställda, säger Marie Löök, projektledare på Finansförbundet. 

- Det finns dock allt fler bankkontor där denna risk eliminerats genom att man helt enkelt inte hanterar kontanter. Utan kontanter inga bankrån. Vi vill inte föra över riskerna med kontanthanteringen från bankerna till butikerna, därför verkar vi för att minimera kontanthanteringen i hela samhället.

Detta uppmärksammas i den kampanj för ett kontantfritt samhälle som drivs av Finansförbundet, den fackliga organisationen för alla anställda inom bank och finans. I kampanjen har förbundet ett antal samarbetspartners från bland annat handeln samt hotell och restaurangnäringen.

Två kontanta kronor av tre används i den svarta ekonomin. Det är inte för inte som man i den kriminella verksamheten vill använda kontanter, som inte går att registrera

Att på sikt nå ett kontantfritt samhälle kräver såväl fantasi som beredskap till en attitydförändring hos alla aktörer - kunder, handlare, banker m fl.

 Se mer på www.kontantfritt.nu

FINANSFÖRBUNDET

Marie Löök, projektledare 0704 130 321

Leif Karlsson, informationschef  0704 130 310

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Björn Lundell

Presskontakt Pressansvarig Mediakontakter & presstjänst 08-614 03 01