Pressmeddelande -

Årets Finansmarknadsdag: Hur skapar vi en finansmarknad i världsklass?

Finansmarknadsdagen är årets stora sammankomst för landets ledande företrädare inom finanssektorn. Finansmarknadsminister Mats Odell presenterar regeringens vision om att stärka Stockholms som finansplats och möter finansmarknadens viktigaste aktörer. Under en halvdag hos Stockholms Handelskammare diskuteras hur Stockholm kan bli en finansmarknadsstad i världsklass. Under Finansmarknadsdagen presenteras också en undersökning av hur politiker och journalister ser på Stockholm som finansplats. Under tidigare finansmarknadsdagar har flera företrädare lyft fram politisk ovilja och negativ politisk syn som ett hinder för utvecklingen av Finansplats Stockholm. Tid: den 7 februari kl. 9.00-13.00 Plats: Handelskammarhuset, Västra Trädgårdsgatan 9 Program i översikt: VÄLKOMMEN TILL FINANSMARKNADSDAGEN Peter Egardt, VD Stockholms Handelskammare POLITIKER, JOURNALISTER OCH FINANSMARKNADEN Finansplats Stockholm presenterar en undersökning bland riksdagsmän och journalister om inställningen till finansmarknaden. Agneta Elvestedt, Prospera FINANSPLATS STOCKHOLM - FRAMGÅNGSFAKTORER Ett internationellt konkurrenskraftigt regelverk Ulla Lundquist, VD Bankföreningen Forskning och utbildning i världsklass Annika Lundius, VD Försäkringsförbundet Ett attraktivt skattesystem Pia Nilsson, VD Fondbolagens förening HUR SKAPAR VI EN FINANSMARKNAD I VÄRLDSKLASS I SVERIGE? Mats Odell, Finansmarknadsminister HUR GÖR VI STOCKHOLM TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FINANSIELLT CENTRUM? Magnus Böcker, VD OMX Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden, Ordförande Finansmarknadsrådet Torbjörn Magnusson, VD IF Mats Odell, Finansmarknadsminister Kristina Axén Olin, Finansborgarråd i Stockholm Carl Eric Stålberg, Ordförande Swedbank MODERATOR: Ulf Wickbom Om Finansmarknadsdagen Finansmarknadsdagen är ett årligt arrangemang inom ramen för samarbetsprojektet Finansplats Stockholm. Bakom Finansplats Stockholm står BAO, FAO, OMX, Svenska Bankföreningen, Fondbolagens förening, Svenska Fondhandlareföreningen, Sveriges Försäkringsförbund, Finansförbundet, Stockholms Handelskammare, Stockholm Business Region och NCSD. Om Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare är en obunden näringslivsorganisation bestående av företag i Stockholms och Uppsala län. Handelskammaren grundades 1902 och har till uppgift att underlätta handel och utbyte och verka för ett bättre företagsklimat i regionen. Läs mer om Stockholms Handelskammare på www.chamber.se