Blogginlägg -

Jag lämnar Visby med hopp inför framtiden efter en Almedalsvecka präglad av handlingskraft

År 2020 ska flera delmål inom Agenda 2030 vara i hamn. När nu halva året har gått känns årsskiftet inte speciellt långt borta, men det gör tyvärr uppnådda målsättningar. Vi har kort sagt mycket arbete kvar för att kunna uppnå Agenda 2030-målen.

Jag har tidigare påpekar vikten av den faktiska handlingen – den som leder till verklig förändring. Även om hållbarhetsdebatten är viktig så måste avståndet mellan ord och handling bli kortare.

Den inställningen tycktes många dela med mig under årets Almedalsvecka. Jag upplevde att lösningsfokus präglade veckan, vilket gav hopp inför framtiden. Almedalsveckan kritiseras ofta för att vara en klubb för inbördes beundran, där problem diskuteras men utan verklig förändring som resultat. Enligt mig är Almedalsveckans styrka är att det ger oss en plattform för att särskåda problem och skapa nya infallsvinklar som vi kan ta vidare och omvandla till faktiska förändringar.

Ett exempel är ett rundabordssamtal jag deltog på arrangerat av Vattenfall och Fossilfritt Sverige. Här diskuterades vilka faktiska barriärer som står i vägen för att vi ska nå målsättningen i Transportutmaningen om fossilfria transporter till 2030. Genom att bjuda in representanter från flera olika branscher med olika utmaningar genererades konkret input kring vilka problem vi måste adressera för att ta oss närmre målsättningen. Det här arbetet tas nu vidare i höst.

Trots att jag upplever att vi blivit bättre på att gå till handling är jag övertygad om att vi kan bli ännu bättre, och inte minst snabbare. Här tror jag att vi kan titta på andra branscher för att söka inspiration och låna kompetens. Hur skulle vi inom livsmedelsbranschen till exempel bättre kunna tillvarata den kompetens som finns inom den svenska techscenen? När anställer vi en utvecklare från Spotify för att snabbare driva på innovation?

Den typen av funderingar bär jag med mig från årets Almedalsvecka. Funderingar väckta av det faktum att jag under de senaste dagarna kunnat gå från ett seminarium om potentialen för baljväxter som framtida svensk exportsuccé, till en workshop om AI.

Inspirerad av den lösningsorienterade stämningen under Almedalsveckan är min målsättning att omvandla mina tankar och idéer till handling. Kanske har du input på hur vi kan komma vidare? I så fall, tveka inte att höra av dig!

Maria Svantemark
Nordic Sustainability Manager
Findus Sverige

Ämnen

  • Mat

Kategorier

  • findus
  • hållbarhet

Relaterat innehåll