Nyhet -

Hållbart och djupfryst för hälsans och miljöns skull

Vi på Findus strävar efter att tillhandahålla bra och god mat som skapar ett långsiktigt värde för individen såväl som för vår omvärld. För att detta ska ske krävs ett aktivt hållbarhetsarbete, något som har pågått hos oss sedan starten 1941.

Findus hållbarhetsabete fokuserar mycket på att minska svinnet, både i vår egen produktion men också hos konsumenten. Detta gör vi genom att optimera användningen av råvaror och material, hitta de mest energieffektiva lösningarna i samband med att våra produkter tillverkas och lagras samt med hjälp av frysteknik och innovationer minimera avfallet hos konsumenten.

Lätt att välja rätt

Mat är en viktig del av vår vardag och som konsumenter blir vi alltmer medvetna om dess påverkan på vår omvärld och hälsa. Detta har fört oss in i en ny tid där intresset för grönsaker och vegetarisk mat växer. Därför är Findus inriktning att erbjuda djupfrysta grönsaker mer relevant än någonsin.

Vi vill göra det enkelt och tillgängligt för dig som individ att äta rätt med bättre hälsa som resultat. Under 2015 har vi stärkt vårt utbud av grönsaksprodukter och vegetariska komponenter, som idag står för 35 procent av vår försäljning. Med hjälp av recept och tips arbetar vi för att inspirera fler till att öka sin konsumtion av mat med sin bas i växtriket.

Hållbarhetsarbetet är prioriterat för oss på Findus och vi har kommit en bra bit på vägen. Fortfarande finns det mycket vi kan göra och därför ser vi vårt hållbarhetsarbete som en ständig förbättringsprocess som involverar flera parter. Vi vill fortsätta ta intryck av och föra dialog med vår omvärld – medarbetare, kunder och konsumenter, intresseorganisationer, samarbetspartners med flera. På så sätt skapar vi bästa möjliga förutsättningar för att gemensamt ta ansvar för vår miljö och vår framtid.

Hållbarhetsrapporten i sin helhet hittar du nedan.

Ämnen

  • Mat

Kategorier

  • findus
  • fryst mat
  • frysta grönsaker