Nyhet -

Mer plats till mat för behövande

Findus Sverige AB fördjupar mångårigt samarbete med stadsmissionerna genom att finansiera utökad fryskapacitet på verksamheterna i Skåne och Göteborg. Under 2020 har Findus även donerat över 125 000 portioner mat till stadsmissionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Idag slängs en tredjedel av den mat som produceras, samtidigt som många går hungriga, och i spåren av pandemin riskerar situationen förvärras. Findus Sverige har samarbetat med och donerat mat till stadsmissionerna sedan 2017. Maten som Findus donerar är främst mat med kort hållbarhetsdatum och som på grund av restriktioner från handeln inte får säljas.

  • -Tack vare sponsring med fryscontainer från Findus kan vi ta emot ännu mera fryst mat och hjälpa fler människor som lever i matfattigdom. Tillsammans kan vi göra skillnad för både människor och miljön, säger Elisabeth Andréas, projektledare Göteborgs Stadsmissions Matcentral.
  • -Det är svårt att tänka på framtiden när magen skriker, så maten är central i våra verksamheter. Bristen på utrymme har begränsat våra möjligheter att lagra fryst mat och därför är vi väldigt glada över möjligheten att hantera ännu mer mat som kommer till nytta för de människor som kommer till oss, säger Alireza Mobasheri, enhetschef på Skåne Stadsmissions gåvomottagning och matbank.

Minskat matsvinn är något som Findus arbetar med i flera led i livsmedelskedjan bland annat genom att inspirera och uppmuntra hushållen till att minska sitt matsvinn. Bolagets erbjudande - djupfryst mat - är redan från början ett hållbart alternativ då det minskar matsvinnet i hemmet med upp till 47 procent jämfört med kylda eller färska livsmedelsvaror.

  • -Vi är stolta över att fördjupa vårt samarbete med stadsmissionerna framförallt under rådande pandemi då behovet ökat. Mat som annars hade slängts tas tillvara och kan bidra till att mätta flera. Det är i linje med vårt arbete för minskat matsvinn och med FNs globala mål 2 – Noll hunger, säger Anna Jarleman, nordisk hållbarhetschef på Findus.

Nomad Foods, den globala livsmedelskoncern som Findus tillhör har också anslutit sig till det globala initiativet ”10x20x30” för minskat matsvinn. Initiativet drivs av flera av världens ledande företag inom livsmedelsindustrin och parterna skriver under på att arbeta transparent och intensivt mot Agenda 2030 målet 12.3. Det innebär att hushållens matsvinn såväl som matsvinnet i produktion och tillverkning ska halveras till år 2030.

  • -Samtidigt som det är viktigt att vi arbetar för att minska matsvinnet i hushållen och i produktionsleden är det viktigt att hitta sätt för att ta hand om och effektivt nyttja det matsvinn som inte går att undvika. Utöver donationerna arbetar vi även för att utveckla nya produkter och hitta sätt för att skapa cirkulära livsmedelsprocesser. Som exempel kan jag nämna att vi använder spill från vår spenatproduktion för att tillverka vår nya produkt Green Cuisine panerade spenatpinnar, säger Anna Jarleman.

Ämnen

  • Sociala frågor, allmänt

Kategorier

  • stadsmissionen
  • findus
  • fryst mat