Nyhet -

Rätt mat och näring för äldre

Statistiken visar att närmare 40 000 äldre lider av undernäring inom äldreomsorgen och fler än 100 000 riskerar att drabbas. Hälsa för alla, oberoende av ålder, konsistens- och näringsbehov, är en viktig samhällsfråga som vi har arbetat med under många år, under paraplyet Findus Special Foods.

Genom vår verksamhet har vi sett vilken stor betydelse rätt mat har för äldre och deras livskvalitet. Special Foods har under många år arbetat med att ta fram särskilt framtagen mat för personer med tugg- och sväljsvårigheter och tack vare detta arbete erbjuder Findus idag ett sortiment av berikade, näringstäta och konsistensanpassade produkter. På så vis försöker vi bidra till att göra det enklare för äldre personer att få i sig tillräckligt med näring och må bättre.

Vi vill nyttja vår kompetens för att bidra till en bredare diskussion kring hur de äldres matsituation kan förbättras i Sverige. Sedan 2016 driver därför Findus Special Foods initiativet KraftTaget, i syfte att stärka förutsättningarna för äldre att äta rätt och därmed minska risken för undernäring. Findus vill uppmärksamma problemet med undernäring bland äldre och starta diskussioner samt kunskapsutbyten mellan akademi, profession, näringsliv och politiker. Som en del i vårt engagemang arrangerar vi ett seminarie under Almedalsveckan 2017 kring initiativet KraftTaget.

Det ligger ett gediget forskningsarbete bakom vår kunskap och våra produkter. Mycket av informationen har vi samlat på vår hemsida, http://www.specialfoods.se/. Läs gärna vidare här.

Ämnen

  • Mat

Relaterat innehåll