Gå direkt till innehåll
All Findus vildfångad fisk ska vara MSC-märkt senast 2012

Pressmeddelande -

All Findus vildfångad fisk ska vara MSC-märkt senast 2012

Findus Group koncernen har idag informerat om sin ambition att alla inköp av vildfångad fisk ska vara från MSC certifierade fisken senast 2012.

Redan idag sker alla inköp av vildfångad fisk enligt strikta riktlinjer för att fisken ska komma från uthålliga och välskötta fisken, ett arbete som pågår inom Findus ”Fish for Life” program och företagets egna ”Tio principer för ansvarsfulla inköp av fisk”.

Men Findus Group stöttar också global certifiering som den MSC, Marine Stewardship Council, står för, eftersom koncernen anser att detta är den bästa vägen för att få en gemensam global tillämpning av en standard för långsiktigt uthålliga fisken, som har stöd av vetenskapen.

Om Findus Group koncernen lyckas i sin målsättning, att all vildfångad fisk ska vara MSC-märkt senast 2012, betyder det att ytterligare 50 miljoner konsumentförpackningar i Europa kommer att kunna märkas med MSC’s blå logotyp.

- Som ett av Europas ledande livsmedelsföretag är det helt rätt att Findus Group tar sitt ansvar för att säkerställa en långsiktig fiskindustri och därför har vi ställt oss bakom MSC i mer än 10 år. Idag är MSC etablerat som den största och mest välrenommerade certifieringsstandarden i världen när det gäller vildfångad fisk, berättar Elisabeth Yllfors, marknadsdirektör Findus Sverige AB.

- Findus Group har alltid varit positiv till oberoende certifiering.  Vi är också väl medvetna om att för närvarande är MSC den enda internationellt välkända konsumentmärkningen för uthålligt fiske. MSC certifieringen har en sådan omfattning att vi nu använder den för att stärka våra egna varumärken när det gäller vildfångad fisk.

- Det känns mycket bra att de svenska konsumenterna nu får möjlighet till ett större urval av MSC-märkt fisk och skaldjur, säger Elisabeth. Vi hoppas och tror, att våra kunder också ser detta som en positiv möjlighet att erbjuda ett större urval miljömärkta fiskprodukter.

- Genom vår ambition för MSC 2012 hoppas vi även kunna hjälpa och stimulera de leverantörer som ännu inte valt att använda sig av certifierad fisk, att tänka om och göra det, avslutar Elisabeth Yllfors. Det kommer att bli en stor och svår utmaning för vissa fiskleverantörer, att enbart leverera MSC certifierad fisk. Men samtidigt är vår Fish for Life vision tydlig när det gäller att vi ska engagera oss i våra leverantörers arbete. Findus ska stötta och hjälpa dem genom våra egna erfarenheter och vår infrastruktur inom koncernen, så att de kan leverera MSC certifierad fisk i enlighet med vår målsättning, avslutar Elisabeth Yllfors.

Rupert Howes, MSC Chief Executive kommenterar:

- Som en av Europas största varumärken för frysta livsmedel är Findus Groups beslut att fördjupa sitt samarbete med MSC mycket viktigt för hela fisk- och skaldjursmarknaden och för alla världens hav och fiskbestånds framtid. Beslutet kommer att innebära en väsentlig ökning i antal produkter som kommer att ha MSC’s miljömärke i hela Europa. Det kommer att uppmuntra konsumenterna att göra bra val. Det kommer också att uppmuntra fler fisken till förbättringar i sättet som haven fiskas på och det kommer också att innebära fortsatta förändringar i världens hantering av vildfångad fisk.

- Findus Group’s stöd under de senaste 10 åren har varit en kritisk faktor för att etablera en marknad för certifierat uthålligt fiske och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med dem och deras partners. 

”Fish for Life”-programmet innefattar också inköp av odlad fisk – ett område som Findus Group koncernen tror kommer att bli ett affärsområde som ökar och som blir allt viktigare. Findus Group arbetar aktivt med organisationer som GAA (Global Gap) och WWF (Världsnaturfonden) för att utveckla trovärdiga standarder för ett antal odlade fisk- och skaldjursarter och stödjer arbetet med en konsumentmärkning genom etableringen av Aquaculture Stewardship Council.

För mer information Inger C Larsson, Kvalitets- och miljöansvarig, tel 042-86167 eller e post: inger.larsson@se.findus.com, eller Elisabeth Yllfors, tel 042-86404 eller e post: elisabeth.yllfors@se.findus.com

Bakgrund

Målsättningen 2012

Genom att använda MSC certifiering för all vildfångad fisk som används inom Findus Group stöds företagets ”Fish for Life” program. Efter utförliga undersökningar och diskussioner, anser Findus Group att det är rimligt men utmanande, att nå målsättningen att all vår vildfångade fisk ska vara MSC certifierad senast 2012. Speciellt eftersom 92% av vår fisk och skaldjur kommer från bestånd som redan är MSC certifierade eller har startat upp en certifieringsprocess. Findus kommer därför att arbeta i nära samverkan med fiskleverantörer över hela världen, för att hjälpa dem att bli MSC certifierade.

“Fish for Life”

”Fish for Life” introducerades av Young´s Seafood 2006, och används idag av alla företag inom Findus Group. I Sverige introducerades ”Tio principer för ansvarsfulla inköp av fisk”, som ”Fish for Life” bygger på, redan våren 2007.

I korthet betyder ”Fish for Life” ett löfte till alla konsumenter att all fisk, både vildfångad och odlad, som säljs av Findus har köpts i enlighet med koncernens ”Tio principer för ansvarsfulla inköp av fisk”.

Fish for Life har alltid stått bakom oberoende certifiering för uthålligt fiske (som MSC för vildfångad fisk och Aquaculture Certification Council för odlad fisk). Men Fish for Life återspeglar och står även för koncernens bredare engagemang och vilja till långsiktig förbättring. Detta genom bidrag till vetenskaplig forskning, och även genom att delta i gemensam lobbyingverksamhet för att åstadkomma bättre lagstiftning.

Varför MSC?

Även om ”Fish for Life” står för uthålliga fiskprodukter anser vi att det är viktigt att stödja MSC som en del av ”Fish for Life”’s breda målsättning och vision. Detta också eftersom MSC är en internationellt välkänd konsumentmärkning som står för uthålligt fiske och understryker därför våra varumärkens ansvarsfulla grundvärderingar.  

Findus är öppnet för att det kan komma nya oberoende certifieringsalternativ, och ser fram emot att använda även dessa om de anses effektiva.

Idag anser dock Findus att MSC och dess standard är ”nummer ett” globalt för certifiering av  uthållighet hos vildfångad fisk, detta eftersom:

- MSC är för närvarande den enda internationella organisationen som följer FAO´s guidelines och lever upp till FAO´s Code of Conduct för uthålligt fiske
( FAO = Food & Agriculture Organisation inom FN)

- MSC ställer krav på certifierad spårbarhet genom så kallad ”Chain of Custody”.

- MSC arbetar enligt en process med engagemang och ömsesidig påverkan med fiskleverantörer, vilket också innebär en årlig revision och rekommendation för ytterligare förbättringar.

Findus Group har aktivt stött MSC via Findus och Young´s olika varumärken, sedan 1998, och koncernen har varit först med att marknadsföra och introducera många olika MSC-märkta fiskarter. Findus är nummer ett när det gäller MSC-märkt fisk i såväl Frankrike som Sverige och Findus stödjer för närvarande 16 olika fiskleverantörer som är MSC certifierade – det är mer än någon annan aktör i Europa. I Storbritannien är koncernen en av de främsta MSC inköparna genom företaget Young´s.

MSC introducerades 2003 i Sverige av Findus. Idag är cirka 40 % av alla Findus fiskprodukter i Sverige MSC-märkta.

Om FindusGroup

Findus Group är en av Europas största livsmedelsföretag för fryst mat och fisk med varumärkena Findus och Young’s Seafood samt The Seafood Company i England som är verksam inom kylda fiskprodukter för handelns egna varumärken. Findus Group koncernen har en omsättning på 12 Mrd SEK med mer än 6000 anställda i fem olika länder.  Fisk och skaldjur står för ca 65% av koncernens produkter.

Ämnen


Findus har sina rötter på den skånska landsbygden. I Sverige har vi 60 års erfarenhet av livsmedelstillverkning. Vår historia börjar 1941 när konfektyrföretaget Marabou köper den lilla Skånska Frukt-vin- & Likörfabriken i Bjuv. Företaget döps snart om till Findus (en sammanslagning av FruktINDUStri) och 1945 skriver Findus historia genom att lansera de första djupfrysta produkterna i landet. Hög och jämn kvalitet har alltid varit den viktigaste ingrediensen i alla Findusprodukter och våra höga kvalitetskrav är en trygghet för konsumenterna. 1962 köper den schweiziska livsmedelsjätten Nestlé företaget och Findus ingår i koncernen tills investmentbolaget EQT blir ny ägare den 1 februari 2000. Senare samma år köper Findus djupfrystföretaget Frionor. 2004 flyttade Findus sitt huvudkontor till Malmö, men under 2008 flyttade huvudkontoret tillbaka till Bjuv. Idag är Findus en del av den internationella Findus Group koncernen, ägd av Lion Capital. Lion Capital är ett av Europas ledande "private equity" företag som specialiserat sig på konsumentvaror.

Relaterat innehåll

DI Debatt idag! Dumpad fisk vansinne för ekonomi och miljö

Många upprörs när miljontals fiskar slängs överbord till en säker död i havet. Utfiskningen orsakar förlorade intäkter på över 3 miljarder euro per år i EU. För att stoppa vansinnet behövs både förbud och krav på rätt fiskredskap, skriver Håkan Wirtén, WWF, Yngve Björkman, Fiskbranschens Riksförbund, Solveig Buhl, Abba Seafood, Inger C Larsson, Findus och Per Baummann, Svensk Dagligvaruhandel.

Findus välkomnar WWF's publicering av sjunde upplagan av "Fisk till Middag?"

Findus välkomnar WWF's publicering av sjunde upplagan av "Fisk till Middag?"

Findus välkomnar WWFs nya upplaga av konsumentguiden "Fisk till middag?" som bl a lyfter fram MSC-certifierad Östersjötorsk som grönmärkt. Det är glädjande att konsumenternas kännedom om MSC ökar och vi på Findus är övertygade om att WWFs konsumentguide bidrar till att öka denna medvetenhet. Vi ser också fram emot att den första ASC-certifierade odlade fisken når konsumenterna under våren 2012.

Välkommen till Findus - Djupfrysta grönsaker, fisk och måltider sedan 1941

Findus Sverige AB är marknadsledande inom frysta grönsaker, fisk och lagade rätter. Kvalitet och smak samt hälsa och hållbarhet är sedan starten på 1940-talet nyckelord för verksamheten. Vårt engagemang bygger på att vi vill hjälpa alla som lagar mat att göra livet bättre i flera avseenden. Oavsett om du lagar mat privat - till dig själv, till vänner eller familj - eller om du i din yrkesroll lagar mat - till skolbarn, restaurangbesökare eller äldre - vill Findus bidra med naturlig, näringsrik och hållbar mat, varje dag.

Findus Sverige, med huvudkontor i Malmö, ingår i Nomad Foods Europe (NFE), Västeuropas största livsmedelsbolag inom kategorin fryst mat. Koncernen omsätter 2,3 mrd kronor och sysselsätter 180 medarbetare i Sverige. Bolaget har 4 800 medarbetare i 17 länder samt 13 egna fabriker i Europa. Nomad Foods Europe marknadsför produkter under varumärkena Findus, Birds Eye, Iglo, la Cocinera, Lutosa, Goodfella’s och Aunt Bessie’s.

Findus Sverige AB

Nordenskiöldsgatan 8, hisshall B
211 19 Malmö
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum