Gå direkt till innehåll
Findus moderbolag, Nomad Foods, ökar takten mot nettonollutsläpp

Pressmeddelande -

Findus moderbolag, Nomad Foods, ökar takten mot nettonollutsläpp

Findus moderbolag Nomad Foods, Europas ledande producent av fryst mat, ansluter sig till FNs globala kampanj Race to zero. Koncernen intensifierar därmed sitt arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan. De nya klimatmålen har godkänts av Science Based Targets-initiativet, vilket säkerställer att koncernens klimatarbete är vetenskapligt baserat och i linje med Parisavtalet.

Milstolparna för 2025 ska bidra till Nomad Foods ambition om nettonollutsläpp 2050 och innebär att vi som koncern förbinder oss till att:

  • Minska utsläppet av växthusgaser från köpta varor och tjänster, så som transporter och distribution samt avfall, med 45 procent per ton tillverkad produkt, en total minskning med 25 procent till 2025 (jämfört med 2019).
  • Säkerställa att 75 procent av Nomad Foods leverantörer med störst koldioxidutsläpp har vetenskapligt baserade klimatmål för minskat utsläpp till år 2025 (leverantörer står för cirka 80 procent av Nomad Foods totala utsläpp).

Målen har verifierats av initiativet Science Based Target och stärker de framsteg som redan har gjorts inom ramen för Nomad Foods hållbarhetsstrategi ”Eating for the Planet”. Strategin inkluderar mål och åtaganden som rör hur vi arbetar med ansvarsfull produktion och ansvarsfulla inköp, hur vi arbetar för en hälsosammare vardag och hur vi ska minska påverkan i alla delar av vår värdekedja. Som exempel på framgångar i koncernens hållbarhetsarbete kan nämnas:

  • År 2020 minskade Nomad Foods koldioxidutsläppen per ton färdiga varor med mer än 20 procent och den totala mängden utsläpp i absoluta tal med nära 11 procent. Detta trots en betydande ökning av produktionsvolymerna som en följd av Covid-19-pandemin.
  • År 2020 undertecknade Nomad Foods det globala initiativet 10x20x30, vilket innebär ett åtagande att halvera svinn och avfall i leveranskedjan senast 2030. Det har redan minskat andelen ätbart matavfall per ton färdiga varor med 31 procent jämfört med 2015 års baslinje. Nomad Foods har också donerat till livsmedelsbanker och därmed sett till så att 1,7 miljoner måltider kommit till nytta och inte har blivit matsvinn.
  • I oktober 2021 ska samtliga Nomad Foods fabriker drivas med 100 procent förnybar el (exklusive fabrikerna i Schweiz som koncernen köpte i januari 2021). Redan 2020 gick samtliga fyra fabriker i Norden över till grön el.

Här kan du ta del av hela pressmeddelandet från Nomad Foods. https://www.nomadfoods.com/new...

Här kan du läsa mer om Findus hållbarhetsarbete i Norden

https://www.findus.se/hallbarh...

För mer information om Findus hållbarhetsarbete i Norden, kontakta Anna Jarleman, Communication & Sustainability Manager Nordics, Findus: anna.jarleman@se.findus.com

Ämnen


Findus Sverige AB är marknadsledande inom frysta grönsaker, fisk och lagade rätter. Kvalitet och smak samt hälsa och hållbarhet är sedan starten på 1940-talet nyckelord för verksamheten. Vårt engagemang bygger på att vi vill hjälpa alla som lagar mat att göra livet bättre i flera avseenden. Oavsett om du lagar mat privat - till dig själv, till vänner eller familj - eller om du i din yrkesroll lagar mat - till skolbarn, restaurangbesökare eller äldre - vill Findus bidra med naturlig, näringsrik och hållbar mat, varje dag.

Findus Sverige, med huvudkontor i Malmö, ingår i Nomad Foods Europe (NFE), Västeuropas största livsmedelsbolag inom kategorin fryst mat. Koncernen omsätter 2,3 mrd euro och sysselsätter 180 medarbetare i Sverige. Bolaget har 4 800 medarbetare i 17 länder samt 13 egna fabriker i Europa. Nomad Foods Europe marknadsför produkter under varumärkena Findus, Birds Eye, Iglo, la Cocinera, Lutosa, Goodfella’s och Aunt Bessie’s.

Relaterat innehåll

Svenskt Sigills uppdaterade Klimatcertifiering bidrar till minskat klimatavtryck för Findus ärtodling

Svenskt Sigills uppdaterade Klimatcertifiering bidrar till minskat klimatavtryck för Findus ärtodling

I takt med forskningens framsteg kring hållbar odling har Svenskt Sigill uppdaterat reglerna för sin klimatcertifiering. De nya reglerna innebär att klimatavtrycket från Findus certifierade ärtodlingar kommer att minska med minst 25 procent till år 2025 och över 30 procent till år 2028. Det visar en ny rapport framtagen av forskningsinstitutet RISE kring effekterna av klimatcertifieringen.

Välkommen till Findus - Djupfrysta grönsaker, fisk och måltider sedan 1941

Findus Sverige AB är marknadsledande inom frysta grönsaker, fisk och lagade rätter. Kvalitet och smak samt hälsa och hållbarhet är sedan starten på 1940-talet nyckelord för verksamheten. Vårt engagemang bygger på att vi vill hjälpa alla som lagar mat att göra livet bättre i flera avseenden. Oavsett om du lagar mat privat - till dig själv, till vänner eller familj - eller om du i din yrkesroll lagar mat - till skolbarn, restaurangbesökare eller äldre - vill Findus bidra med naturlig, näringsrik och hållbar mat, varje dag.

Findus Sverige, med huvudkontor i Malmö, ingår i Nomad Foods Europe (NFE), Västeuropas största livsmedelsbolag inom kategorin fryst mat. Koncernen omsätter 2,3 mrd kronor och sysselsätter 180 medarbetare i Sverige. Bolaget har 4 800 medarbetare i 17 länder samt 13 egna fabriker i Europa. Nomad Foods Europe marknadsför produkter under varumärkena Findus, Birds Eye, Iglo, la Cocinera, Lutosa, Goodfella’s och Aunt Bessie’s.

Findus Sverige AB

Nordenskiöldsgatan 8, hisshall B
211 19 Malmö
Sverige

Besök våra andra nyhetsrum