Pressmeddelande -

Nomad Foods förbinder sig att halvera matsvinnet

Findus ägare Nomad Foods, Västeuropas största livsmedelsbolag inom kategorin fryst mat, har gått med i initiativet ”10x20x30”. Initiativet samlar medlemmar från världens tio största livsmedelsföretag och producenter. Samtliga har förbundit sig till att arbeta för att halvera matsvinnet inom sina leverantörskedjor till 2030.

Varje år går en tredjedel av alla livsmedel som produceras i världen till spillo, vilket har betydande konsekvenser för ekonomin, miljön och livsmedelssäkerheten. Denna mängd matsvinn motsvarar $940 miljarder i årliga ekonomiska förluster och representerar åtta procent av de globala växthusgasutsläppen. Samtidigt som mer än en miljard ton livsmedel årligen går till spillo lider en av nio människor av undernäring.

Nomad Foods, Europas ledande leverantör av fryst mat, har gått med i initiativet ”10x20x30” för att minska matsvinn i sin leverantörskedja. Inom initiativet ingår flera medlemmar från världens tio största livsmedelsföretag och producenter. Samtliga har förbundit sig till att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för att halvera matsvinnet inom sina leverantörskedjor till 2030.

- Vi vet att partnerskap och samarbeten är avgörande för att kunna påverka och minska svinnet i hela leverantörskedjan. Därför är vi stolta över att berätta att vi har gått med i detta initiativ. Vi ser att vårt inflytande över livsmedelsindustrin, vår breda räckvidd i konsumentledet och vår möjlighet att erbjuda fryst mat som en lösning på problemen med matsvinn ger oss en utmärkt position att leda arbetet mot en mindre slösaktig livsmedelsindustri. Vi är fast beslutna att fortsätta dra nytta av vår position för att minska matsvinnet i världen, säger Stefan Descheemaeker, VD för Nomad Foods.

Genom att vara en av de ledande medlemmarna inom initiativet har Nomad Foods förbundit sig till att halvera matsvinnet inom den egna verksamheten. Utöver detta kommer koncernen att mäta och öppet publicera information om sitt matsvinn, samt skapa handlingskraftiga strategier för att reducera detta.

COVID-19 pandemin har pådrivit behovet av att adressera matsvinnsfrågan. Förlusterna på gårdsnivå har ökat i många länder då distributionskedjor brutits och restauranger och andra turistnäringar har dragit ner på verksamheten. Hanteringen av matsvinn i dessa verksamheter är en nyckelfråga för att säkerställa både hållbart företagande och livsmedelsframtid.

Livsmedelsföretagen och producenterna bakom initiativet ”10x20x30” inkluderar Ahold Delhaize, AEON, Carrefour, IKEA Food, Kroger, METRO AG, Migros (Turkiet), Pick n Pay, The Savola Group, Sodexo, Tesco och Walmart. Bland dessa finns världens sex största livsmedelsåterförsäljare, världens näst största aktör inom Food service och ledande regionala livsmedelsåterförsäljare från södra Afrika, Mellanöstern och Japan. Totalt sett rör det sig om aktörer med verksamhet i fler än 80 länder.

Ämnen

  • Mat

Findus Sverige AB är marknadsledande inom frysta grönsaker, fisk och lagade rätter. Kvalitet och smak samt hälsa och hållbarhet är sedan starten på 1940-talet nyckelord för verksamheten. Vårt engagemang bygger på att vi vill hjälpa alla som lagar mat att göra livet bättre i flera avseenden. Oavsett om du lagar mat privat - till dig själv, till vänner eller familj - eller om du i din yrkesroll lagar mat - till skolbarn, restaurangbesökare eller äldre - vill Findus bidra med naturlig, näringsrik och hållbar mat, varje dag.

Findus Sverige, med huvudkontor i Malmö, ingår i Nomad Foods Europe (NFE), Västeuropas största livsmedelsbolag inom kategorin fryst mat. Koncernen omsätter 2,3 mrd kronor och sysselsätter 180 medarbetare i Sverige. Bolaget har 4 800 medarbetare i 17 länder samt 13 egna fabriker i Europa. Nomad Foods Europe marknadsför produkter under varumärkena Findus, Birds Eye, Iglo, la Cocinera, Lutosa, Goodfella’s och Aunt Bessie’s.

Relaterat innehåll