Findwise har satt upp miljömål!

Press release -

Findwise har satt upp miljömål!

Findwise AB är nu miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Det innebär bland annat att vi har kartlagt vår miljöpåverkan, har satt upp miljömål, genomfört åtgärder samt infört rutiner för att minska vårt företags miljöbelastning.

- Vi har under verksamhetsåret 2014/2015 miljödiplomerat Findwise AB. Det är fantastiskt kul, nu har vi en bra grund och trovärdighet att fortsätta utveckla vårt miljöarbete internt och externt, säger Jessica Gold, Coporate Responsibility Coordinator.

Vägen fram till ett miljödiplom består bla. av en miljöutredning samt att företaget tagit fram och arbetar efter en rad miljörutiner som t ex miljöanpassade inköp, kemikalie- och avfallshantering och att miljömål sätts upp för att förbättra verksamheten.

Enligt Jessica Gold är miljödiplomeringen ett bevis på att Findwise nu på ett mer strategiskt och samordnat sätt arbetar med miljöfrågorna i verksamheten. Det var också mycket värdefullt, fortsätter Jessica Gold, att få en utomstående miljörevisors synpunkter på vårt miljöarbete.

Vid själva miljödiplomeringstillfället fick vi ytterligare idéer och råd som vi kommer att arbeta vidare med, berättar Jessica.

En miljödiplomering innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs i verksamheten. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning i miljöarbetet och minska den miljöbelastning som verksamheten ger upphov till. Svensk Miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna. Miljödiplomering är en standardiserad metod som bygger på grundläggande delar i ISO14001 och EMAS. Skillnaderna jämfört med ISO14001 och EMAS är bla. lägre krav på dokumentstyrning, avvikelsehantering och rutiner.


För mer information, vänligen kontakta:

Jessica Gold

Corporate Responsibility Coordinator, Findwise AB

jessica.gold@findwise.com


Findwise is a growing and award winning IT consultancy with +100 employees at offices in Sweden, Denmark, Norway and Poland. Founded in 2005 by a team of experts from the enterprise search industry, Findwise creates search-driven Findability solutions for intranets, web, e-commerce and applications. A vendor independent expert with knowledge and experience from the leading search technology platforms.

Press contacts

Mirna Lenntun Zunic

Mirna Lenntun Zunic

Press contact Marketing & PR Marknadskommunikation +46707365822