Gå direkt till innehåll
På bild: Robert Larsson, produktionschef, Mattias Jonasson, maskinoperatör, Anders Johannesson, maskinoperatör, Daniel Olsson, försteman, Lennie Eliasson, maskinoperatör och Andréas Selander, fabriksansvarig.
På bild: Robert Larsson, produktionschef, Mattias Jonasson, maskinoperatör, Anders Johannesson, maskinoperatör, Daniel Olsson, försteman, Lennie Eliasson, maskinoperatör och Andréas Selander, fabriksansvarig.

Pressmeddelande -

Första spadtaget till Finja Betongs nya torrbruksanläggning som möjliggör det banbrytande skiftet

Nu tas det första spadtaget för Finja Betongs nya torrbruksanläggning i Hässleholm. Fabriken blir den andra i sitt slag där företaget genomför det banbrytande skiftet att ersätta naturgrus med krossballast i de storsäljande torrbruksprodukterna, Finbetong och Grovbetong. Företagets klimatpositiva byggprodukt Grovbetong ECO, som lanserades i januari, är redan från start fri från naturgrus. Utvecklingen gör Finja Betong till första torrbruksproducent i Norden som klarar det omtalade skiftet.

Tack vare både innovativ produktutveckling och stora investeringar i ny teknik har omställningen lyckats vid företagets moderna torrbruksanläggning i Strängnäs och satsningen genomförs nu även i Hässleholm. Den nya fabriken beräknas vara klar innan årsskiftet. Utöver skiftet av ballast för investeringen även med sig en markant ökning av produktionskapaciteten. Den totala summan för investeringen på de två orterna landar på minst 150 miljoner kronor.

– Vår stora satsning i Strängnäs och Mälardalen har varit vår spjutspets i utvecklingen som möjliggjort detta stora tekniksprång: Att ersätta naturgrus med krossballast. Tack vare att våra medarbetare lyckats med omställningen kan vi nu investera i ytterligare en ny modern torrbruksanläggning i Hässleholm. Den nya fabriken ger oss en ökad produktionskapacitet av våra högkvalitativa produkter och skiftet till krossballast innebär att vi framöver kan utveckla vårt sortiment ytterligare, säger Finja Betongs VD Bengt Widstrand.

  Den nya och moderna torrbruksanläggningen kommer även ge en effektivare uppvärmning och bättre energiutnyttjande i produktionsprocessen. Den nya fabriken kommer gå parallellt med företagets befintliga anläggning och uppförs på fabriksområdet i Finja.

  Att minska uttagen av naturgrus är väsentligt ur ett antal aspekter, varav miljön är den viktigaste. Materialet används till en rad ändamål i skilda branscher men då det har en mycket viktig funktion för vattenrening behöver alla ta sitt ansvar och skydda denna ändliga naturresurs.

  – Vi är stolta över våra medarbetares innovationskraft och vilja. Det är den som lagt grunden för möjligheten att klara detta banbrytande skifte i produktionen. Detta stora tekniksprång är viktigt för miljön då naturgrus är en ändlig resurs som är betydelsefull för bland annat vårt dricksvatten. Därmed fortsätter vi vår hållbarhetsresa och bygger nu en lika epokgörande anläggning i Hässleholm, säger Finja AB:s VD Gull-Britt Jonasson.

  ……………………………

  Finja Betong fokuserar på murat och putsat byggande och är en rikstäckande leverantör av byggmaterial. Produktutbudet är omfattande och konceptlösningar erbjuds inom allt från block, torrbruk, golvavjämning, fix och fog, fasadputssystem, cellplast och grundelement. All vår tillverkning är närproducerad då vi har produktionsanläggningar på flera platser i Sverige.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Finja är ett svenskt familjeföretag grundat 1957 och ett av landets främsta inom betongbranschen. Verksamheten innefattar allt ifrån konstruktionslösningar för murat och putsat byggande till sand och specialbruk.

  Kontakter

  Veronica Jensen

  Veronica Jensen

  Presskontakt Finja AB (ej försäljning, enbart pressfrågor) +46 (0)708-86 60 11

  Relaterat innehåll

  Grovbetong ECO – ny klimatpositiv byggprodukt från Finja Betong

  Grovbetong ECO – ny klimatpositiv byggprodukt från Finja Betong

  Finja Betong fortsätter satsa på klimatpositiva byggprodukter och lanserar nu nästa produkt i den gröna ECO-linjen, Grovbetong ECO. Företaget minskar årligen sina CO2-utsläpp genom en rad olika miljöinsatser och utöver detta kompenserar företaget för resterande utsläpp samt ytterligare 15 procent för att produkterna i ECO-linjen ska bli klimatpositiva, d.v.s. bidra till minskad mängd växthusgas.

  Finja Betongs nya torrbruksanläggning i Hässleholm.

  Finja Betongs nya torrbruksanläggning, där krossballast ersätter naturgrus, är nu igång

  Satsningen på den nya torrbruksanläggningen i Hässleholm är nu i hamn och därmed tar företaget ytterligare ett steg framåt i sin stora miljö- och hållbarhetssatsning. Att minska användningen av naturgrus är betydelsefullt då det värnar om rullstensåsarna och grundvattnet. Finja Betong är den första torrbruksproducenten i Norden som har lyckats med skiftet till krossballast i storsäljarna.

  Utvecklar, tillverkar och levererar betong i dess mest förädlade form

  Finja är ett svenskt familjeföretag grundat 1957 och ett av landets främsta inom betongbranschen. Verksamheten innefattar allt ifrån konstruktionslösningar för murat och putsat byggande till sand och specialbruk.